Forskning og Innovation

Forskning og Innovation

Hver dag arbejder flere end 18.000 medarbejdere i Roche med forskning og udvikling af nye innovative lægemidler og diagnostiske tests som kan bidrage til bedre livskvalitet og længere overlevelse hos patienter med kroniske og livstruende sygdomme.

Takket være moderne teknologi og molekylærbiologisk forskning er vi i dag i stand til at forstå de biologiske mekanismer bag sygdommens opståen – og også at udvikle og tilpasse innovative behandlinger til patienten.

Udvikling og afprøvning af nye lægemidler og diagnostiske test er imidlertid stadig en meget kompleks og tidskrævende proces. I de senere år har Roche derfor intensiveret samarbejdet mellem vores farmaceutiske og diagnostiske divisioner. Det giver Roche en unik fordel i forhold til andre lægemiddelfirmaer – navnlig når det handler om vores strategi for Personalised Healthcare. 

Vores indsatsområder
Roche arbejder hele tiden på at udvikle nye innovative lægemidler og diagnostiske test. I disse år har vi særligt fokus på følgende områder: