Roche sponsorerede kliniske forsøg


Information vedrørende behandling af personoplysninger for investigatorer

 

Hvilke persondata er involverede?

I forbindelse med kliniske forsøg indsamler vi dine personlige oplysninger. Det drejer sig om fornavn, efternavn, jobtitel og kontaktdetaljer (e-mailadresse, telefonnummer, faxnummer og adresse). Desuden indsamles curriculum vitae (CV).

Ved anmeldelse til Videnskabsetisk Komité er det påkrævet at indsamle kopi af autorisations ID og sundhedskort (eller pas) for de forsøgsansvarlige investigatorer.
 

Hvordan bliver dine oplysninger gemt og anvendt?

Roche anvender dine kontaktdetaljer til at kommunikere med dig vedrørende det kliniske forsøg. Da der er tale om globale forsøg vil Roche gemme dine data i en global database og i en global elektronisk trial master file. Disse data gemmes i minimum 25 år efter at forsøget er afsluttet.

Personlige oplysninger indeholdende CPR-nummer (f.eks. sundhedskort eller pas) vil kun blive gemt hos Roche i Danmark. Disse oplysninger gemmes ikke i en global database eller i en global elektronisk trial master file, og vil kun blive gemt så længe forsøget er aktivt. Vi sletter personoplysninger om dig, når der ikke længere er brug for dem, men i nogle tilfælde har vi efter arkivlovens regler pligt til at gemme dine oplysninger. Kun få udvalgte medarbejdere hos Roche i Danmark har adgang til disse oplysninger.

Roche anvender kun dine personlige oplysninger til studiespecifikke formål og til udvikling af lokale forskningsaktiviteter.
 

Databehandler og kontakt:

Roche A/S, Industriholmen 59, 2650 Hvidovre ("Roche") er dataansvarlig og skal sikre kontrol, håndtering og sikkerheden omkring dine personlige oplysninger. Roche har pligt til at sikre, at disse data behandles konfidentielt og i henhold til Databeskyttelsesloven.

Kontaktinformation: Roche a/s, Industriholmen 59, 2650 Hvidovre, telefon 3639 9999. Data Protection Officer e-mail: hvidovre.data_privacy@roche.com

Dine personlige oplysninger kan blive overført til enheder, som hører til Roche, betroede leverandører og samarbejdsparter inden for forskning, inklusivt overførsel til tredje lande, som ikke kan garantere det samme beskyttelsesniveau for personlige oplysninger i deres områder, som gælder i Danmark (listen for medlemsvirksomheder i Roche, inklusivt de lande, som ikke tilhører det Europæiske økonomiske samarbejde, kan findes på www.roche.com).

Hvis personlige oplysninger overføres til tredje lande anvendes standard databeskyttelsesklausuler adopteret fra den europæiske unions kommission, som sikrer beskyttelse af data.
 

Hvad betyder det for dig?

Repræsentanter fra Roche (for eksempel clinical trial monitors) og regulatoriske myndigheder (f.eks. Lægemiddelstyrelsen) har ret til at få adgang til dine personlige data ved gennemgang af udførelsen af et klinisk forsøg. I alle tilfælde vil dine oplysninger blive behandlet sikkert og konfidentielt i henhold til Roche’s sikkerhedspolitikker.

Du har ret til at se og få en kopi af dine egne data. Hvis du mener, at nogle af dine personlige oplysninger ikke er korrekte eller komplette, har du ret til at anmode om korrektion eller fjernelse af disse personlige data. Du kan også anmode om begrænsning i anvendelse eller generel anvendelse af disse personlige oplysninger.
 

Hvis du har spørgsmål eller er uenig?

Hvis du har spørgsmål eller ønsker en kopi af dine data, ønsker korrektion eller sletning, eller vil anmode om begrænsning af brugen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte Roche’s lokale databeskyttelsesrådgiver på e-mail: hvidovre.data_privacy@roche.com

Du har ret til at indsende en klage til den danske tilsynsmyndighed, Datatilsynet, hvis du mener Roche behandler dine personoplysninger i strid med Databeskyttelsesloven. Datatilsynet kan også informere dig yderligere om dine rettigheder. Datatilsynet kan kontaktes via nedenstående oplysninger.

Adresse: Borgergade 285, 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk, telefon: +45 3319 3200.

 

Med venlig hilsen,

Roche A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre
Telefon: 3639 9999