Om Roche

Roche i Danmark

Roche har tre divisioner i Danmark: Roche Innovation Center Copenhagen, Roche Diagnostics og Roche Pharmaceuticals. De tre divisioner omfatter:

  • Præklinisk forskning og udvikling
  • Tidlig opsporing og diagnostik af sygdomme
  • Udvikling og produktion af lægemidler til behandling af sygdomme

Roche Innovation Center Copenhagen
Roche Innovation Center Copenhagen er førende inden for det hurtigt voksende område RNA-targeterede lægemidler, hvor det udnytter den ophavsretligt beskyttede Locked Nucleic Acid (LNA)-platform til at identificere vigtige nye lægemidler på tværs af flere terapeutiske områder. 

Roche Diagnostics
Roche er markedsleder inden for in-vitrodiagnostiske produkter og vævsbaseret cancerdiagnostik i Danmark. Roche Diagnostics er desuden en af de største leverandører af blodsukkermåleudstyr til diabeteskontrol.

Roche Pharmaceuticals
Roche er verdens største bioteknologiske virksomhed med lægemidler inden for onkologi, immunologi, infektionssygdomme, oftalmologi og neurologi. Roche Pharmaceuticals er den største leverandør af lægemidler til danske hospitaler.

Fakta om Roche
I Danmark beskæftiger Roche godt 260 medarbejdere. Roche Pharmaceuticals beskæftiger ca. 110 medarbejdere, Roche Diagnostics ca. 90 medarbejdere, mens Roche Innovation Center Copenhagen beskæftiger ca. 60 medarbejdere.

Roche Pharmaceuticals og Roche Diagnostics bor i samme bygning i Hvidovre, mens Roche Innovation Center Copenhagen har adresse i Hørsholm.