Kongresser

Kongresser

Det er vigtigt, at sundhedsfagligt personale kan opdateres med den nyeste faglige viden inden for deres eget terapiområde, så de har de bedste forudsætninger for at tilbyde patienter den mest optimale behandling.

Roche prioriterer den faglige efteruddannelse af sundhedsfagligt personale meget højt. Hvert år anvender Roche derfor betydelige ressourcer på at invitere sundhedsfagligt personale til faglige møder, kurser og kongresser - både i Danmark og i udlandet.

Registrering til kongresser
Dette link henvender sig kun til sundhedsfagligt personale som Roche har inviteret til kongres.

Klik her hvis du har modtaget en invitation til at deltage i kongresrejse med Roche a/s.