Personalised Healthcare

PHC

Hvad er skræddersyet behandling?
Skræddersyet behandling drejer sig om at give den rigtige behandling til den rigtige patient. Det har naturligvis altid været formålet med et lægemiddel at tilpasse behandlingen til patienten. Men det er først de seneste fremskridt inden for forskning og teknologi, der har gjort det muligt.

Én behandling til alle
Traditionelt har alle patienter, der diagnosticeres med en sygdom, fået det samme lægemiddel. Disse én-behandling-til-alle-produkter virker hos nogle patienter, men er ineffektive hos andre.

Skræddersyet behandling
Skræddersyet behandling derimod anerkender, at hver patient er unik. Ved at anvende specifikke diagnostiske analyser kan lægerne nu forudsige, hvor godt en patient reagerer på en behandling mod en bestemt sygdom eller tilstand. Ved hjælp af disse analyser kan lægerne også fastslå den bedste dosering og behandlingsvarighed.

Brystkræft er et godt eksempel. Vi ved nu, at brystkræft ikke er én, men mange forskellige sygdomme. HER2-positiv brystkræft er en aggressiv form, forårsaget af det overaktive HER2-protein i cellerne. Roche har udviklet en række lægemidler specifikt for den undergruppe af patienter, der har en stor mængde HER2. De er målrettet mod HER2, dræber disse kræftceller og reducerer risikoen for tilbagefald.

Ved at følge en strategi med skræddersyet behandling har vi i dag målrette behandlinger mod kræft i bryst, lunge, hud og blod. Hovedparten af vores lægemidler i den afsluttende udviklingsfase, udvikles sammen med en diagnostisk analyse for at understøtte en skræddersyet behandling.