Samarbejdsaftaler

Samarbejde med eksterne

Om støtte til patientforeninger
Indenfor en række sygdomsområder har patienterne sluttet sig sammen og dannet deres egen patientforening.

Patientforeningerne har til formål at støtte patienter og pårørende og sætte dem i stand til bedre at håndtere deres sygdom. Desuden bestræber foreningerne sig på at øge offentlighedens indsigt i og forståelse for givne sygdomme og vilkårene for patienter og pårørende, der har disse sygdomme tæt inde på livet.

Roche arbejder for at skabe fuld åbenhed og synlighed omkring støtten til patientforeninger. Det er med til at sikre det bedste grundlag for et transparent og ligeværdigt samarbejde mellem uafhængige aktører.

Roche følger Lægemiddelindustriforeningens retningslinjer for samarbejde med hospitaler og patientforeninger, ligesom Roche selv har et kodeks for samarbejde med patientforeninger.

Patientforeninger støttet af Roche

Støtte til hospitaler/hospitalsafdelinger
Roche har en lang tradition for at yde donationer til hospitaler eller hospitalsafdelinger med det formål at støtte initiativer som resulterer i reel værdi for patienterne.

Roche foretager udelukkende donationer, hvis de har et professionelt eller videnskabeligt formål, så som forskning, sundhedsydelser eller andre faglige tiltag, som gavner patienterne eller hospitalet.

Når vi donerer, sker det inden for rammerne af henholdsvis Lægemiddelindustriforeningens etiske regelsæt og Roches globale retningslinjer for donationer. I det konkrete tilfælde følger vi altid det strengeste af de to regelsæt. 

Disse regelsæt skal medvirke til at sikre, at samspillet mellem hospitaler og lægemiddelvirksomheder foregår på en etisk forsvarlig måde. Reglerne skal skabe åbenhed om donationerne og sikre uafhængighed mellem hospitaler og lægemiddelvirksomheder. 

Hospitaler støttet af Roche