Hospitaler støttet af Roche

Roche a/s følger Lifs regler for lægemiddelindustriens donationer og tilskud til hospitaler.

Nedenstående liste er en oversigt over de donationer og tilskud, som Roche yder til hospitaler.