Europa-Kommissionen godkender ny bløderbehandling

For første gang i 20 år er en ny behandling til mennesker med hæmofili A med inhibitor netop blevet godkendt i Europa.

Behandling af hæmofili A med inhibitor har indtil nu krævet hyppige infusionsbehandlinger og risiko for behandlingskrævende blødninger. Men for første gang i 20 år er der nu kommet en ny behandling kaldet Hemlibra® (emicizumab), der demonstrerer effekt på både voksne, unge og børn med hæmofili A med inhibitor.

I tillæg skal den nye behandling gives én gang om ugen og kun via et stik i huden, fx maveskindet, modsat tidligere behandlinger, der kræver infusionsbehandlinger op til flere gange ugentligt.1

Godkendelsen er en virkelig god nyhed for mennesker i Europa med hæmofili A med inhibitor over for faktor 8. Udviklingen af inhibitor betyder ikke kun, at de har større risiko for hyppigere og alvorligere blødninger. Det betyder også, at lidelsen er sværere at håndtere med de nuværende behandlinger, der er tilgængelige,” siger professor Johannes Oldenburg fra Institute of Experimental Haematology and Transfusion Medicine, Bonn Universitet, Tyskland og fortsætter:

Reduktionen i blødninger og forbedringerne i patienternes livskvalitet sammenlignet med de nuværende behandlinger viser, at denne nye behandling kan løfte behandlingen af hæmofili A med inhibitor generelt.”

Reduktion af blødninger
Behandlingen blev i går godkendt i Europa, baseret på data fra to store fase III-studier med voksne, unge og børn med svær hæmofili A med inhibitor. Studierne viser, at behandling med Hemlibra giver 87 % færre blødninger ved forebyggende behandling af voksne og unge (over 12 år) patienter sammenlignet med akut behandling. Og sammenlignet med forebyggende behandling reduceres blødningerne med 79 %.

Ved forebyggende behandling af børn under 12 år havde 87 % af de behandlede ingen blødninger og antallet af blødninger blev reduceret med 99 %.

Resultaterne fra behandlingen af voksne blødere viser desuden en tydelig forbedring af patienternes generelle sundhedsrelaterede livskvalitet.

Sygdom, der er svær at behandle
Hæmofili A er en alvorlig arvelig blødersygdom, hvor blodet ikke størkner tilstrækkeligt. Det medfører ukontrollerede blødninger, som kan komme spontant eller fx ved fald. Mennesker med hæmofili A har enten slet ikke eller ikke i tilstrækkelig grad den koagulationsfaktor i blodet, der hedder faktor 8. Det betyder, at blodet ikke er i stand til at størkne tilstrækkeligt. Ved traditionel bløderbehandling tilfører man derfor patienten faktor 8 via indsprøjtninger op til flere gange ugentligt.

1 ud af 4 (25-30 %) mennesker med svær hæmofili A udvikler det, der kaldes inhibitor over for faktor 8-behandling.2 Inhibitor er antistoffer, der angriber og ødelægger det erstattede faktor 8, fordi det bliver opfattet som fremmed.3 Mange mennesker med hæmofili A lever med en frygt for at udvikle inhibitor, fordi det udgør en alvorlig komplikation i forhold til behandling af hæmofilien.4

Blødere med inhibitor har 70 % højere risiko for at dø af deres sygdom end dem, der ikke har inhibitor.5

Læs mere i den globale Roche pressemeddelelse: https://www.roche.com/media/store/releases/med-cor-2018-02-27.htm

For yderligere information kontakt venligst
Mia Riise Hansen, kommunikationschef, Roche, tlf: 4214 2958
Camille Aulkær Andersen, Partner & Chef, Kompas Healthcare, tlf: 5190 0583

 

FAKTA OM BLØDERSYGDOM

Hæmofili A er den mest almindelige blødersygdom, og den påvirker omkring 320.000 mennesker på verdensplan6,7 I Danmark lever omkring 400 mennesker med hæmofili A.8

Omkring 45 % af disse mennesker har hæmofili A i svær grad.8

Uden behandling kan mennesker med hæmofili lide af:

  • Hyppige blå mærker
  • Gentagne blødninger i muskler og led, som kan føre til invaliditet på langt sigt eller ledsygdomme9
  • Spontane blødninger, der kan være livstruende, hvis blødningen opstår i vitale organer, som for eksempel hjernen
  • Vedvarende og ukontrollerbare blødninger efter skader eller operationer10,11

 

Kilder

1. WFH. Guidelines for the management of hemophilia. 2012. Sidst besøgt d. 24. maj 2017: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf

2. Whelan SF, et al. Distinct characteristics of antibody responses against factor VIII in healthy individuals and in different cohorts of hemophilia A patients. Blood 2013; 121: 1039–48.

3. Astermark J. Overview of Inhibitors. Semin Hematol 2006; 43 (suppl 4):S3-S7.

4. Rocino A, et al. Immune tolerance induction in patients with haemophilia a and inhibitors: effectiveness and cost analysis in an European Cohort (The ITER Study). Haemophilia 2015: 10.

5. www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/features/inhibitor-severe-hemophilia-a.html

6. WFH. Guidelines for the management of hemophilia. 2012. Sidst besøgt d. 24. maj 2017: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf

7. Berntorp E, Shapiro AD. Modern haemophilia care. The Lancet 2012; 370:1447-1456.

8. http://nordhemophilia.org/library/Files/PDF-skjol/NordicGuidelinesCongenitalHaemophilia_2017.pdf

9. Young G. New challenges in hemophilia: long-term outcomes and complications. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2012; 2012: 362–8.

10. Zanon E, Iorio A, Rocino A, et al. Intracranial haemorrhage in the Italian population of haemophilia patients with and without inhibitors. Haemophilia 2012; 18: 39–45.

11. Elder-Lissai A, Hou Q, Krishnan S. The Changing Costs of Caring for Hemophilia Patients in the U.S.: Insurers’ and Patients’ Perspectives. Presented at: American Society of Hematology Annual Meeting; December 6-9, 2014; San Francisco, CA. Abstract # 199.