Medicinrådet anbefaler OCREVUS® til behandling af attakvis multipel sclerose

 

Medicinrådet anbefalede på sit møde i går OCREVUS® (ocrelizumab) til behandling af patienter med attakvis multipel sclerose (også kaldet recidiverende multipel sclerose, RMS) som har sygdomsaktivitet under deres første behandling, herunder også RMS-patienter med særlig høj sygdomsaktivitet, som ikke tidligere har været i behandling.

Læs Medicinrådets anbefaling af OCREVUS® til behandling af attakvis multipel sclerose her: http://www.medicinraadet.dk/media/9277/medicinraadets-anbefaling-vedr-ocrelizumab-rms-vers-10.pdf


OCREVUS® gives som intravenøs infusion hver 6. måned og kræver ingen løbende laboratorietests mellem infusionerne.


Rammer mange danskere

Ca. 700.000 mennesker i Europa lever med multipel sclerose, og omkring 14.500 danskere har sygdommen. Attakvis multipel sclerose rammer cirka 85 % af patienterne1,2. Attakvis multipel sclerose er kendetegnet ved at patienten får attakker med mellemrum. Et attak eller sygdomsangreb medfører nye symptomer eller forværring af eksisterende symptomer3. Et attak kan vare fra nogle få dage til flere uger eller nogle gange måneder, og derefter forsvinder symptomerne igen helt eller delvist.
 

Godkendelsen af OCREVUS® til attakvis multipel sclerose
Anbefalingen fra Medicinrådet er baseret på data fra to identiske fase III-studier (OPERA I og OPERA II). Studierne viste, at OCREVUS® havde signifikant effekt idet ca. 80 % af patienterne var attakfri og havde signifikant langsommere progression af sygdommen sammenlignet med højdosis interferon beta-1a (Rebif ®) over den toårige kontrollerede behandlingsperiode.

OCREVUS® øgede også signifikant chancen for, at patienterne oplevede færre tegn på sygdomsaktivitet (ingen attakker, handicapudvikling, nye/forstørrede eller opladende læsioner på MR-scanning) med 64 % i OPERA I og 89 % i OPERA II sammenlignet med højdosis interferon beta-1a.4

OCREVUS® er godkendt i mere end 60 lande i Nord- og Sydamerika, Mellemøsten, Østeuropa samt i Schweiz og EU


For yderligere information, kontakt venligst
Mia Riise Hansen, kommunikationschef, Roche, mobil: 42 14 29 58.

Kilder:

1.        http://www.medicinraadet.dk/media/6493/protokol-10-ocrelizumab-rms.pdf

2.        https://scleroseforeningen.dk/viden-og-nyt/hvad-er-sclerose/sclerose-i-tal

3.        National Multiple Sclerosis Society. Managing Relapses. http://www.nationammssociety.org/Treating-MS/Managing-Relapses.

4.       Hauser et al. New Engl Journal of Medicine; 376:221-234. January 19, 2017