Perspektiv & debat sætter fokus på kliniske kvalitetsdatabaser

 

Roches kræftmagasin Perspektiv & debat, no. 24, august 2018 er netop sendt på gaden. Denne gang rummer magasinet artikler om emner som Real World Data, kliniske databaser og adjuverende brystkræftbehandling.

Læs Perspektiv & debat no. 24, august 2018

 

Tema: Real World Data

Real World Data bliver fremtidens ”sort” i sundhedsvæsenet. Navnlig inden for onkologien, hvor nye immun- og kombinationsterapier kræver robuste, pålidelige, validerede og tidstro kliniske data, så klinikerne kan sikre patienterne den optimale behandling. Men hvordan udnyttes kliniske onkologiske data i dag? Hvordan skal data ideelt set registreres, behandles og udnyttes? Og hvilken betydning kan data få i fremtidens sundhedsvæsen? De spørgsmål spinder den røde tråd i dette tema.

I artiklen ”Data skal løfte kvaliteten i den kliniske praksis” diskuterer lungeonkolog Peter Meldgaard, Aarhus Universitetshospital og direktør Jens Winther Jensen, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP) udfordringer i de nuværende 16 kliniske onkologiske kvalitetsdatabaser. De kommer også med forslag til, hvordan fx Sundhedsplatformen kan anvendes til at opsamle og validere kliniske onkologiske data.

Læs artiklen: Data skal løfte kvaliteten i den kliniske praksis

 

Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen, Sjællands Universitetshospital, giver i artiklen ”Kilde til kvalitetsudvikling” et konkret indblik i, hvordan man i klinikken indsamler og registrerer kliniske onkologiske data i dag. Denne opgave får lav prioritet, og det giver en svingende og mangelfuld datakvalitet. Det kunne bestemt gøres bedre, erkender han.

Læs artiklen: Kilde til kvalitetsudvikling

 

Sammen med to kolleger har overlæge Lars Bastholt, Odense Universitetshospital, i 2011 etableret en database for metastaserende malign melanom. Den indeholder detaljeret information om samtlige patienter, der har modtaget medicinsk behandling for deres sygdom, herunder immunterapi og targeterede lægemidler. Der er tale om komplette Real World Data, som både giver et unikt indblik i den kliniske hverdag, men også kan anvendes til klinisk forskning. Databasen anvendes i dag som model for tilsvarende databaser i andre europæiske lande, fortæller Lars Bastholt.

Læs artiklen: Database for metastaserende melanom giver værdifuld viden

 

Real World Data er allerede på sundhedsvæsenets radar. Det fortæller professor Henning Langberg, direktør Copenhagen Healthtech Cluster (CHC). Sammen med en vifte offentlige og private aktører har CHC taget initiativ til projektet Data Redder Liv, der arbejder for at lette adgangen til brug af sundhedsdata uden at ændre de nuværende krav til databeskyttelse. Sundhedsdata kan give ny viden og indsigt til gavn for fremtidens sundhedsvæsen, siger han i artiklen: Kernen i fremtidens sundhedsvæsen.

Læs artiklen: Kernen i fremtidens sundhedsvæsen

 

Adjuverende behandling af brystkræft

Adjuverende behandling af brystkræft har undergået en kolossal udvikling de seneste 15 år. Men hvad er mulighederne for en yderligere optimering af den adjuverende behandling? I artiklen ”Vi er ikke i mål” giver brystonkolog Michael Andersson, Rigshospitalet, et bud på dette.

Læs artiklen: Vi er ikke i mål

 

Interview: Leif Vestergaard

Efter næsten 10 år som direktør for Kræftens Bekæmpelse har Leif Vestergaard Pedersen valgt at indlede et nyt kapitel i sit liv. I artiklen ”Værdikrigeren træder ad” fortæller han om overvejelserne bag sin beslutning – og reflekterer samtidig over sejre og udfordringer i dansk kræftbehandling.

Læs artiklen: Værdikrigeren takker af

 

Kronik: Kliniske kvalitetsdata må ikke tages som en selvfølge

I kronikken ”Det mener jeg” pointerer professor, overlæge dr. med. Michael Borre, Aarhus Universitetshospital, at kliniske kvalitetsdatabaser vil indtagende en afgørende plads i fremtidens sundhedsvæsen. Men – tilføjer han – det kræver dedikerede klinikere, epidemiologisk og biostatistisk know-how, og dyb indsigt i de specifikke sygdomsområder for at sikre dygtig og vedholdende datamanagement. Imidlertid rammes netop de kliniske databaser ofte hårdt, når regionerne skal gennemføre en sparerunde. Michael Borre sætter derfor sin lid til at bl.a. regeringens kommende sundhedsreform kan sikre ressourcer til databaserne.

Læs artiklen: Kliniske kvalitetsdata må ikke tages som en selvfølge

 

For yderligere information:

Kommunikationschef Morten Wiberg, Roche a/s, morten.wiberg@roche.com.

 

Om magasinet Perspektiv & debat

Perspektiv & debat stiller skarpt på nye veje i kræftbehandlingen i Danmark. Magasinets formål er at sætte fokus på mulighederne og skabe debat om udfordringerne i det nationale projekt, der skal bringe den danske kræftbehandling op på højeste internationale niveau.

Magasinet Perspektiv & debat udkom første gang i 2006. Det kan rekvireres hos Roche a/s. Det kan også læses og downloades fra roche.dk her