Roche bliver igen kåret til den mest bæredygtige lægemiddelvirksomhed i Dow Jones bæredygtighedsindekset

 

  • Roche anerkendes som markedsleder inden for bæredygtighed for niende år i træk
  • Bæredygtighed er en integreret del af Roches virksomhedsstrategi
  • Virksomheden har klaret sig særdeles godt i kategorierne vedrørende sundhedsomkostningsbyrden, etisk markedsføring samt klimastrategi

For niende år i træk er Roche blevet anerkendt som markedsleder inden for bæredygtighed i Dow Jones bæredygtighedsindekser (DJSI) inden for lægemiddel-, bioteknologi- og life science industrikategorien. Dette er baseret på en dybdegående analyse af Roches økonomiske, sociale og miljømæssige indsats. DJSI indekserne fungerer som et sammenligningsgrundlag over forskellige virksomheder til gavn for investorer, som ønsker at integrere overvejelser om bæredygtighed i deres porteføljer.

Roche har bevaret sin førsteplads som markedsleder ved hjælp af en effektiv bæredygtighedsstrategi, som er dybt indlejret i virksomhedens drift og kultur. Dette års undersøgelse lagde vægt på, at Roche præsterer særdeles godt i kategorierne vedrørende sundhedsomkostningsbyrden, etisk markedsføring samt klimastrategi.

”Vi er meget stolte af at blive anerkendt endnu engang for vores bæredygtighedsinitiativer,” siger Severin Schwan, CEO for Roche.

”For Roche er et vigtigt område inden for bæredygtighed at give adgang til sundhedsydelser. I over 120 år har Roche været engageret i at forbedre liv ved at udvikle bedre medicin og diagnostik. Dette giver kun mening såfremt vores medicin og undersøgelser når frem til de mennesker, som har brug for det. Jeg tror på, at bred adgang kun kan opnås via en fælles ansvarstagen, hvor alle parter arbejder sammen.”

Arbejdet med at øge adgangen til sundhedsydelser understøtter Roches indsats for at efterleve FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’er) vedtaget i efteråret 2015. Roche bestræber sig på at efterleve en række af SDG’erne i sin virksomhedsstrategi; især SDG 3, som har til hensigt at sikre et sundt liv og øget trivsel for alle mennesker.

For at forbedre sundhedsydelserne på globalt plan indgår Roche i diverse partnerskaber med forskellige interessenter for at kunne udvikle holdbare adgangsstrategier tilpasset lokale behov. Finansiering er en nøgleudfordring. Et eksempel på, hvordan denne udfordring kan overkommes ses ved Roches samarbejde med private forsikringsselskaber. Via dette samarbejde skabes private finansieringsløsninger i lande, hvor den offentlige dækning er utilstrækkelig. I midten af 2017 var mere end 23 typer af forsikringspolicer inden for kræftområdet til rådighed i forskellige lande og millioner af mennesker er nu dækket.

I over 120 år har bæredygtighed været en integreret del af Roches forretning. Roche har en holistisk tilgang til håndteringen af bæredygtighed: Udover at forbedre adgangen til produkter, fokuserer virksomhedens strategi også på at opnå kontinuerlig fremgang inden for forskellige områder såsom social ansvarlighed, miljøbeskyttelse, bæredygtighed i logistikkæden samt rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Eksempler på vores aktiviteter inden for bæredygtighedsområderne kan findes her: http://www.roche.com/sustainability/our_reporting/un-sdgs.htm.

 

Om Dow Jones bæredygtighedsindekserne (DJSI)

Denne globale rangliste bliver publiceret årligt af S&P Dow Jones Indices og RobecoSAM. Den måler de opnåede resultater fra det globale erhvervslivs bæredygtighedsledere samt rangordner disse. RobecoSAM inviterer 3484 børsnoterede virksomheder til at deltage. Virksomhederne bliver udvalgt til indeksene på baggrund af en systematisk Corporate Sustainability Assessment (CSA) udført af RobecoSAM. Kun virksomheder der befinder sig i spidsen af deres respektive industrier, vurderet ud fra CSA’en, bliver inkluderet i indeksene. Dette bliver afgjort på baggrund af en omfattende undersøgelse af udvalgte langsigtede økonomiske, miljømæssige og sociale kriterier, der dækker over generelle samt industri-specifikke bæredygtighedstrends.