Tidlig behandling med OCREVUS bremser handicapudviklingen hos patienter med attakvis MS og primær progressiv MS, viser nye fem-årsdata

De nye data viser, at:

  • Tidlig opstart og behandling med OCREVUS betyder hurtigere reduktion i sygdomsaktivitet og en mindre handikapudvikling hos mennesker med attakvis MS (RMS) sammenlignet med mennesker, som skifter senere fra interferon beta-1α.
  • Mennesker med primær progressiv MS (PPMS), som starter tidlig behandling med OCREVUS, har mindre handikapudvikling og sygdomsprogression i den øvre del af kroppen sammenlignet med dem, som skifter fra placebo.
  • Langtidssikkerhedsdata er i overensstemmende med OCREVUS’ tidligere rapporterede risikoprofil for både RMS og PPMS.
     

Data præsenteres i dag på MS-kongressen ECTRIMS (Congress of the European Committee for the Treatment and Research in Multiple Sclerosis) og kommer fra de tre OCREVUS® (ocrelizumab) fase III-studier; OPERA I, OPERA II og ORATORIO.

Data viser, at OCREVUS’ effekt fastholdes i forhold til vigtige sygdomsaktivitetsparametre, og at mennesker, som starter tidligt i behandling med OCREVUS har mindre handikapudvikling sammenlignet med RMS patienter, som først fik interferon beta-1α og derefter skiftede til Ocrevus, eller PPMS-patienter, som skiftede til Ocrevus fra placebo.

”Fra det øjeblik, hvor diagnosen stilles, er det at bremse sygdomsudviklingen vigtig for mennesker med MS. De nye data viser, at OCREVUS’ effekt er bevaret over fem år for både attakvis MS og primær progressiv MS. Og det skal bemærkes, at dette er den hidtil største mængde data, der er genereret for et lægemiddel, der bremser handikapudviklingen i PPMS,” udtaler Stephen Hauser, professor og neurolog ved University of California og formand for den videnskabelige komite for OPERA-studierne og fortsætter:

”Data tyder også på, at OCREVUS hurtigt mindsker tilbagefald og MRI sygdomsaktivitet hos mennesker med tilbagevendende MS, som skiftede fra interferon beta-1α, og yderligere, at tidlig behandling med OCREVUS reducerede handikapudviklingen og hjernesvind.”

Se uddybende data i den globale pressemeddelelse her: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-10-10.htm

OCREVUS er nu godkendt i 68 lande over Nordamerika, Sydamerika, Mellemøsten, Østeuropa samt Australien, Schweiz og EU. I oktober 2018 er 70.000 mennesker blevet behandlet med OCREVUS verden over.

 

For yderligere information, venligst kontakt:

Mia Riise Hansen, kommunikationschef, Roche, 4214 2958