Fugleinfluenza

Fugleinfluenza er en sygdom, der hovedsageligt smitter mellem fugle, især andefugle. Ved nær kontakt med en smittet fugl kan andre dyr og mennesker i sjældne tilfælde blive smittet.

Det er kun, hvis virusset ændrer sig, at det kan overføres mellem mennesker. Det kan ske via to mekanismer:

Drift
Igennem en række mutationer ændres virus gradvist til først at kunne smitte fra dyr til mennesker og derefter til at kunne smitte mellem mennesker. Et sådan virus har potentiale til at blive et pandemisk virus. Da mutationen af fugleinfluenzavirus er en relativ langsom proces, vil verdenssamfundet sandsynligvis få noget tid at forberede sig i.

Shift
Genetisk materiale udveksles mellem et menneskeinfluenzavirus og et fugleinfluenzavirus, og derved opstår der et nyt influenzavirus. Denne udveksling kan ske, hvis f.eks. et menneske smittes med de to typer virus på samme tid. Et sådan virus vil kunne smitte mellem mennesker, men vil være relativt ukendt for det menneskelige immunsystem. Derfor har det potentiale til at udvikle en pandemi.

Det fugleinfluenzavirus, som eksperterne på nuværende tidspunkt frygter kan udvikle sig til en pandemi, er H5N1. Fugleinfluenza af subtypen A(H5N1) er udbredt blandt fjerkræ i mange lande i Asien og har desuden bredt sig til lande i Afrika og Europa. I nogle få tilfælde er mennesker blevet smittet og syge. De fleste tilfælde kan dog knyttes til tæt kontakt med fjerkræ. Det skal dog understreges, at det lige så godt kunne være en anden influenza subtype end A(H5N1), som bryder ud.

Viruset har indtil nu ikke udviklet en evne til at smitte let mellem mennesker. Hvis det sker, kan vi få en alvorlig pandemi. Situationen overvåges nøje af en række nationale myndigheder og internationale organisationer. Læs mere her.