Pandemisk Influenza

Hvad er pandemisk influenza?

En pandemisk influenza er et stort verdensomspændende udbrud af en ny, aggressiv influenzatype, som rammer et stort antal mennesker verden over i løbet af kort tid og spreder omfattende sygdom og død. 

Ifølge WHO opstår en pandemi ved, at en helt ny stamme af influenza A dannes, som mennesker ikke er immune overfor. Hvis smittespredningen af det nye virus rammer i flere verdensdele, kan WHO beslutte, at der er tale om en pandemi, som de gjorde med influenza A(H1N1) i juni 2009. WHO har inddelt udviklingen af en pandemisk influenza i flere faser, 1-6. Fra fase 1-3 udvikler virus sig til at kunne smitte fra dyr til enkelte personer uden endnu at give anledning til smitte mellem mennesker. Fase 4 er den meget afgørende fase, hvor det nye virus viser sig i stand til at smitte direkte fra menneske til menneske. Fase 6 betyder, at det nye virus ifølge WHO har udviklet sig til en egentlig pandemi.

Influenza A (H1N1), som brød ud i 2009, blev i første omgang omtalt som svineinfluenza, fordi man i starten mente, at den stammede fra svin. Den betegnes nu blot A (H1N1). Den pandemiske influenza A (H1N1) har hidtil ikke opført sig væsentligt anderledes eller været mere farlig end en almindelig sæsoninfluenza. Der er dog set flere alvorligere forløb hos yngre, raske personer og hos gravide. Både smittevejene og symptomerne svarer til, hvad der kendes fra almindelige influenzatyper.

Influenza A inddeles i forskellige undertyper. De fleste undertyper smitter kun mellem dyr, især fugle. En af disse undertyper, H5N1, er kendt som ”Fugleinfluenza”.

Vi har haft følgende pandemier inden for det sidste århundrede:

  • 1918 Den spanske syge, 20-50 millioner døde på verdensplan
  • 1957 Asiatisk influenza, 1,7 millioner døde
  • 1968 Hongkong influenza, 1,3 millioner døde

Spørgsmål og svar om pandemi

Spørgsmål: Ordene fugleinfluenza, pandemi og epidemi bruges i flæng. Hvad betyder de?

Svar: Fugleinfluenza er betegnelsen for en influenzasygdom hos fugle, som i sjældne tilfælde kan smitte fra fugl til menneske. Pandemi er betegnelsen for en verdensomspændende epidemi hos mennesker, hvor virus er ukendt overfor den menneskelige organisme. Med "epidemi" forstås en øget forekomst af en sygdom i et geografisk område.

Spørgsmål: Der tales om, at fugleinfluenza skal mutere med menneskeinfluenza for at udvikle et virus, som kan skabe en pandemi. Hvordan sker dette?

Svar: Ændringerne fra fugleinfluenzavirus til et menneskeinfluenzavirus kan ske på to måder: Den ene er, at fugleinfluenzavirus ændrer sig lidt efter lidt og på den måde tilpasser sig mennesket. Den anden måde er, at arvematerialet fra to virus blandes, så et helt nyt virus opstår.

Spørgsmål: Hvornår kan en pandemi komme til Danmark?

Svar: Det ved vi ikke. Grunden til den øgede internationale aktivitet nu er frygten for, at udbruddet af fugleinfluenza også skal føre til et udbrud hos mennesker.

Spørgsmål: Hvor farlig er en pandemi?

Svar: Det ved vi ikke. Det, som kendertegner en pandemi er, at viruset er nyt, så ingen mennesker er immune, og mange flere end normalt kan blive smittet.

Spørgsmål: Hvor mange mennesker vil blive syge i Danmark?

Svar: På baggrund af tidligere pandemier regner vi med, at 25-30 procent af befolkningen kan blive smittet i ”første bølge” (altså 1- 1,5 mill. mennesker).

Spørgsmål: Hvor mange vil dø i Danmark?

Svar: Det kan vi ikke vide. Ved den asiatiske influenza og Hongkong influenzaen var dødeligheden på henholdsvis 2.300 og 1.400 (jf. tabel 3.2 i ”Beredskab for pandemisk influenza – bilag”, Sundhedsstyrelsen 2006) . Den spanske syge var en meget usædvanlig pandemi med meget højere dødelighed. En ny pandemi som ligner denne vil i værste fald betyde, at mellem 20.000 og 30.000 vil kunne dø. Sandsynligvis vil antallet dog være lavere, fordi vi i dag har bedre helbredstilstand og behandlingsmuligheder.

Spørgsmål: Hvor længe vil en pandemi vare?

Svar: Det kan ingen sige på forhånd. Men det mest sandsynlige er, at en ”bølge” vil vare to-tre måneder. Men vi må regne med, at sygdommen kommer igen efter et halvt til et helt år. I løbet af et par år kan virus indgå som det virus, der giver den normale, årlige influenza. Inden den tid vil mange dog have været smittet og have oparbejdet immunitet, så forskellen på hvor mange, der bliver smittet af den nye influenzatype og dem, vi har i dag, bliver mindre.

Spørgsmål: Har Danmark en plan for at håndtere en pandemi?

Svar: Ja, Danmark har en detaljeret plan. Den revideres løbende for at tilpasse den til den seneste udvikling og Verdenssundhedsorganisationen WHO’s anbefalinger.

Spørgsmål: Hvilken medicin kan jeg tage, hvis jeg bliver syg?

Svar: Danmark har købt et antiviralt lægemiddel, som kan bruges til at behandle dem, som bliver syge. Medicinen ligger på et nationalt beredskabslager.

Spørgsmål: Hvad er forskellen på et antiviralt lægemiddel og en vaccine?

Svar: Antivirale lægemidler er medicin, som virker mod influenza. De kan tages forebyggende eller bruges som behandling, når sygdommen er brudt ud. Vaccine virker kun forebyggende og forhindrer, at man bliver syg, hvis man smittes.

Spørgsmål: Hvorfor kan vi ikke forberede os på pandemi og lave vaccine til hele befolkningen på en gang?

Svar: Fordi vi ikke ved, hvordan det virus, som giver en pandemi, vil se ud, før det bryder ud.