Kræft

Kræft

Hvert år rammes mere end 200.000 danskere af kræft. Roche har fokus på kræftformer som:

brystkræft
lungekræft
lymfeknudekræft
mavekræft
modermærkekræft
nyrekræft
tarmkræft
æggestokkræft


Perspektiv & debat – nye veje i kræftbehandlingen  

Magasinet Perspektiv & debat – nye veje i kræftbehandlingen er et tidsskrift, som stiller skarpt på nye veje i kræftbehandlingen i Danmark. mere


Information om Produktresumé 

Produktresuméer for alle lægemidler opdateres løbende. 

Sundhedsstyrelsen vil sikre, at opdaterede produktresuméer for nationalt registrerede produkter findes på SST hjemmeside. EMA vil sikre, at opdaterede produktresuméer i forbindelse med vigtige ændringer (som har modtager kommissionsbeslutning) for centralt registrerede produkter findes på EMAs hjemmeside

Ved mindre ændringer af produktresuméer for centrale produkter kan der forekomme en forsinkelse inden at produktresuméerne findes på EMAs hjemmeside.

Venligst kontakt Roche a/s, hvis du vil sikre dig, at du har det sidst godkendte produktresumé