Lungekræft

Kræft_lungekraeft

Hvad er lungekræft

Lungekræft kan inddeles i to hovedgrupper:

  • Småcellet-lungekræft, som er små kræftceller i lungevævet, der deler sig hurtigt og ofte spreder sig til andre organer
  • Ikke småcellet-lungekræft, som står for næsten 80 % af alle tilfælde af lungekræft. Denne form for lungekræft. spreder sig langsommere og ikke så ofte som småcellet-lungekræft.

Hvem rammer sygdommen?

Lungekræft er en af de mest almindelige former for kræft. På verdensplan skønnes det, at 1.3 millioner mennesker rammes af sygdommen om året. I Danmark alene får mere end 3.600 personer konstateret lungekræft hvert år. Hyppigheden af sygdommen øges i dag mest blandt kvinder. 

Symptomer

En kræftknude i lungerne har som regel vokset i lang tid, før den giver symptomer. De mest almindelige symptomer er langvarig hoste, gentagne lungebetændelser, slimet eller blodigt opspyt, brystsmerter og hæshed. Herudover kan vægttab, slaphedsfølelse og nedsat appetit forekomme. Symptomerne varierer fra person til person og afhængigt af, hvor fremskreden kræftsygdommen er.

Diagnose

Ved mistanke om lungekræft røntgenfotograferes brystkassen og lungerne. I nogle tilfælde kan det desuden være nødvendigt at foretage en CT-scanning. 

Hvis røntgenbilledet eller CT-scanningen viser en ”skygge”, udtages en vævsprøve fra det mistænkte område. Diagnosen lungekræft kan først stilles, hvis vævsprøven indeholder kræftceller. 

Hvis der er tale om kræft, vil man undersøge, hvor udbredt den er, før det besluttes, hvilken behandling der skal tilbydes.

Behandling

Småcellet lungekræft behandles med cellegifte i form af kemoterapi og eventuelt stråleterapi.

Ved ikke småcellet-lungekræft vurderes det, om det er muligt at fjerne kræftknuden ved en operation. I de fleste tilfælde er dette dog ikke en mulighed, og patienten tilbydes medicinsk behandling. Den medicinske behandling kan kombineres med strålebehandling, afhængigt af sygdommens udbredelse.

Medicinsk behandling kan bestå af kemoterapi og/eller behandling med biologiske lægemidler.

Risikofaktorer og forebyggelse

Tobaksrygning er uden sammenligning den største årsag til lungekræft. Det antages, at rygning alene er ansvarlig for 90 % af alle lungekræfttilfælde. Heraf skyldes ca. 6 % passiv rygning. Risikoen afhænger bl.a. af, hvor meget og hvor længe man har røget. Det kan altid betale sig at holde op med at ryge, da rygestop nedsætter risikoen for at udvikle lungekræft.

De øvrige tilfælde af lungekræft kan ofte relateres til arbejdsmæssig kontakt med skadelige stoffer som f.eks. asbest, der tidligere blev brugt i byggeriet.

Radonstråling og forurening kan også være årsag til lungekræft.