Leddegigt

Leddegigt

Hvad er leddegigt?

Leddegigt er en såkaldt autoimmun sygdom, dvs. at immunforsvaret går til angreb på kroppens egne celler. Det forårsager en betændelsestilstand i leddene, der giver smerter og hævelse. Over tid ødelægger betændelsestilstanden gradvist brusk og knogler i leddene.

Årsagen til leddegigt skal findes i immunsystemet. Normalt beskytter immunsystemet imod infektioner og andre sygdomme. Men ved leddegigt angriber og ødelægger immunsystemet fejlagtigt visse celler i leddene.

Hvem rammer sygdommen?

Leddegigt forekommer overalt i verden, og sygdommen kan ramme alle og i alle aldre. Dog ses sygdommen 2-3 gange hyppigere hos kvinder. Sygdommen debuterer hyppigst i alderen 30-50 år.

Det skønnes, at op mod 50.000 danskere har leddegigt, men man kender ikke det nøjagtige tal. Årligt diagnosticeres ca. 1.700 nye tilfælde.

Symptomer

Leddegigt viser sig oftest først i hændernes og føddernes led, som hæver og bliver ømme. Men stort set alle led kan blive ramt.

Angrebene i leddene optræder ofte symmetrisk, dvs. at sygdommen rammer de samme led i højre og venstre side af kroppen.

Diagnose

Diagnosen leddegigt stilles på baggrund af en klinisk undersøgelse, blodprøver og eventuelt røntgenbilleder. Undersøgelserne kan desuden suppleres med ultralyds- eller MR-scanning.

Der er syv kendetegn, der bruges til at stille diagnosen leddegigt:

  • Stivhed i leddene i mindst en time hver morgen
  • Mindst tre hævede led
  • Hævede håndled samt hævelser i fingrenes grund- og mellemled
  • Symmetriske ledhævelser – f.eks. i begge hænder og fødder
  • Gigtknuder i huden
  • Røntgenforandringer i hænder eller fødder
  • Forhøjet reumafaktor i blodet

Ved fire eller flere af disse kendetegn i minimum seks uger bør den praktiserende læge kontaktes. Herefter henvises til en gigtlæge. Hurtig igangsættelse af målrettet medicinsk behandling er vigtig for at begrænse risikoen for skader på led og knogler.

Behandling

Der findes ingen kur mod leddegigt. Men der findes behandlinger, der kan bremse sygdommens udvikling, lindre smerterne og reducere betændelsen.

Forskning viser, at skaden på knoglerne allerede begynder i sygdommens første år. Derfor er tidlig medicinsk behandling afgørende for at bremse sygdommen og reducere led- og knogleskader.

Ud over medicinsk behandling er rådgivning om fysisk træning, aflastning af led, anvendelse af hjælpemidler samt hvordan sygdommen generelt håndteres vigtig for at få et godt liv med sygdommen.

Operationer, hvor dele af ødelagte led erstattes, kan også være nødvendige.

Risikofaktorer og forebyggelse

Trods intensiv forskning er der endnu ikke fundet enkeltårsager til, at nogle mennesker udvikler leddegigt. Meget tyder dog på, at årsagen skal findes i et samspil mellem arvelige og miljømæssige faktorer.

Læs mere på www.leddegigtportalen.dk