Vores lægemidler i alfabetisk orden

Lægemidler

C

CellCept®

Produktresumé og indlægsseddel

Vejledning til patienter*

Vejledning til sundhedspersonale*

Cotellic®

Produktresumé og indlægsseddel

 

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen

H

Hemlibra®

Produktresumé og indlægsseddel

Patientkort

Information til patient og omsorgsperson*

Information til laboratoriepersonale*

Information til sundhedspersonale*

Herceptin®

Produktresumé og indlægsseddel

 

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen

K

Kadcyla®

Produktresumé og indlægsseddel

Informationsmateriale til sundhedspersonale*

 

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen

M

Madopar® "62,5" og "125", kapsler, hårde

Produktresumé

Indlægsseddel

Madopar® "125", tabletter

Produktresumé

Indlægsseddel

Madopar® Depot

Produktresumé

Indlægsseddel

Madopar® Quick "62,5" og "125", dispergible tabletter 

Produktresumé

Indlægsseddel

MabThera® 

Produktresumé og indlægsseddel

Informationsmateriale til patienter*

Sammenligningskort til sundhedspersonale*

Vejledning til sundhedspersonale (subkutan injektion)*

Vigtig information til sundhedspersonale (ikke-onkologiske indikationer)*

Mircera® 

Produktresumé og indlægsseddel

 

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen

N

P

Perjeta® 

Produktresumé og indlægsseddel

Phesgo® 

Produktresumé og indlægsseddel

Polivy®

Produktresumé og indlægsseddel

Pulmozyme® 1 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Produkresumé 

Indlægseddel

R

RoActemra®

Produktresumé og indlægsseddel

Patientkort*

Informationsmateriale til patienter*

Vigtig information til sundhedspersonale*

Trinvis doserings- og administrationsvejledning til sundhedspersonale*

Rocephalin® 1 g, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Produktresumé

Indlægsseddel

Rocephalin® 2 g, pulver til infusionsvæske, opløsning

Produktresumé

Indlægsseddel

Rozlytrek®

Produktresumé og indlægsseddel

 

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen

S

T

Tamiflu®

Produktresumé og indlægsseddel

Tarceva®

Produktresumé og indlægsseddel

Tecentriq®

Produktresumé og indlægsseddel

Patientkort*

 

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen

V

Valcyte® 450 mg filmovertrukne tabletter 

Produktresumé 

Indlægseddel

Valcyte® 50 mg/ml pulver til oral opløsning

Produktresumé 

Indlægseddel