13.12.2021

Pressemeddelelse: Ny app-løsning kan skyde genvej fra selvtest til recept på antiviral behandling

Ved DTUs ’DTU X-Tech final’ fredag 10. december modtog et team af studerende en præmie på kr. 20.000 for deres forslag til en app, der kan sikre en digital genvej fra selvtest til udskrivning af recept, så patienten hurtigt kan starte en antiviral behandling. De studerende vil nu videreudvikle app’en i eget start-up firma. Teamet opnåede samtidig en finaleplads, der giver adgang til et 13-ugers acceleratorforløb og mulighed for at vinde 100.000 kr. 


Luften sitrede af energi, virkelyst og skabertrang på DTUs ‘X-Tech final’ i fredags. Her præsenterede 36 grupper af DTU-studerende deres ideer til værdiskabende løsninger med et kommercielt potentiale. De dystede samtidig om fire finalepladser, som giver adgang til et 13 -ugers acceleratorforløb med mulighed for at vinde yderligere 100.000 kr.

En af finalepladser gik til en gruppe DTU-studerende, der har løst en udfordring, stillet af Roche. De har udviklet en app-løsning, målrettet særligt influenza. Sammen med finalepladsen modtog de studerende en præmie på kr. 20.000.

Digital genvej fra test til recept

Jo tidligere en antiviral behandling af influenza eller anden virussygdom sættes i gang, jo mindre er risikoen for, at patienten giver smitten videre. Men hvordan? Løsningen er en app, der sikrer en digital genvej fra selvtest til lægen udskriver en recept. En løsning der i princippet kan bruges på alle sygdomsområder, hvor der kan laves en hjemmetest, forklarer Arshwinth Arulmurugananthavadivel, der sammen med fem andre DTU-studerende har udviklet løsningen.

Idéen er, at en borger, som har symptomer på influenza  eller anden virus sygdom, tager en kviktest derhjemme. Altså en vatpind i næsen, ligesom en Covid-19 selvtest. Er testen positiv, indscanner borgeren testresultatet på sin smartphone og sender det via en app som fx MinSundhed eller Sundhedsplatformen til den praktiserende læge. På grundlag af en faglig vurdering kan lægen vælge derefter at udskrive en recept på et antiviralt lægemiddel til patienten, fortæller han og fortsætter:
Vi tror, at denne løsning kan være med til at få patienten hurtigt i behandling og dermed hæmme yderligere smittespredning og indlæggelser på hospitaler. Det er en win-win, tilføjer Arshwinth Arulmurugananthavadivel, der sammen med sine studiekammerater vil etablere start-up firmaet, QuickDok, hvor de vil arbejde videre med deres løsning.

Kan give mere tryghed og spare tid og ressourcer

På ’DTU X-Tech final’ havde Roche også stillet en udfordring om bedre monitorering af patienter med kronisk hjertesvigt. Den udfordring blev også fornemt løst af en gruppe DTU-studerende.

Vi foreslår en app til patienter med kronisk hjertesvigt. App’en opsamler løbende data om patientens vægt, blodtryk, fysisk aktivitet og hjerterytme. Data sendes til den relevante hospitalsafdeling, hvor lægen på et dashboard hurtigt kan se, om ét eller flere af disse parametre er kritiske, og om patienten skal indkaldes til yderligere undersøgelse og eventuelt sættes i behandling, forklarer Jonas Vestergaard Jensen.
Patienter med kronisk hjertesvigt skal nemlig være særlig årvågne over for forstyrrelser i deres hjerterytme, som kan kræve en hurtig medicinsk behandling. Men frem for at blive fulgt tæt på hospitalet kan patienten med fordel monitorere sin hjerterytme og andre nøgleparametre hjemme. Det er rettidig omhu, forklarer Jonas Vestergaard Jensen, der sammen med seks med-studerende har lavet en model for en app til patienter med kronisk hjertesvigt, og fortsætter:
Vi tror, at denne idé kan være med til at give patienten tryghed i hverdagen, og spare tid og ressourcer på hospitalet, fordi personalet kan fokusere på de patienter, der har brug for en behandling. Vores app sikrer desuden, at real-time data bliver tilgængelig på en sikker og fortrolig måde for både patientens egen læge og hospitalet. Det er ikke er muligt med den infrastruktur for sundhedsdata, der findes i dag, understreger han og tilføjer, at denne løsning også kan komme andre patienter med kroniske lidelser til gavn.

Innovation skal sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen

Darine Ghanem, administrerende direktør i Roche A/S, glæder sig over nytænkningen og innovationshøjden i de to forslag.

Jeg er navnlig begejstret over det tydelige patientfokus, der er i de to ideer, der blev præsenteret på ’DTU X-Tech final’. De adresserer nogle af de helt konkrete udfordringer, patienten kan opleve under udredning, diagnostik og behandling af deres sygdom. Jeg beundrer samtidig den energi, professionalisme og tværfaglige ekspertise, de studerende lægger for dagen, siger Darine Ghanem og tilføjer:
For at sikre et bæredygtig sundhedsvæsen er der behov for at udrede og diagnosticere patienten hurtigt og effektivt, og at igangsætte den rette behandling. Skal vi lykkes med det, må der indgås partnerskaber mellem det offentlige sundhedsvæsen og private sundhedsaktører. Med afsæt i patientens behov må vi sammen skabe løsninger, der sikrer en optimal udredning, diagnostik og behandling. De forslag, som blev præsenteret ‘DTU X-Tech finals’, viser vejen for, hvordan partnerskaber kan skabe ny værdi og robuste løsninger.

For mere information:

  • Arshwinth Arulmurugananthavadivel, QuickDok, DTU: 4279 3619
  • Jonas Vestergaard Jensen, DTU: 6013  2195
  • Morten Wiberg, kommunikationschef, Roche A/S: 2488 6031

Om ’X-Tech Entrepreneurship’

‘X-Tech Entrepreneurship’ er et 13 uger curriculært inkubationsforløb. Formålet er, at studerende, virksomheder eller forskere og en mentor sammen skaber en start-up virksomhed.  Kravet er, at de studerende leverer forslag til effektive og værdiskabende løsninger med et kommercielt potentiale. Sideløbende skulle de tage de første skridt mod en start-up virksomhed; lave forretningsplan, gennemføre og brugerundersøgelser og lave prototype mv.
 

Der er etableret 3-6 teams inden for følgende tracks:

  • AI (Social, Finance, Platform, Sustainability)
  • Environment (Carbon & Energy)
  • Health (Data and diagnosis)
  • Life (Ag / Life Science)
  • DeepTech


De enkelte teams præsenterede deres ideer på ’DTU X-Tech finals’ fredag 10. december 2021. Ved dagens afslutning vandt et team 25.000 kr. for den bedste Tech Demo og 3 teams vandt hver 20.000 kr. Alle fire teams går videre i et 13 ugers acceleratorforløb, hvor de har mulighed for at vinde 100.000 kr.  Ved at deltage i DTU Entrepreneurship-linjen optjener den studerende 10 ECTS-point.

Om Roches strategiske partnerskab med DTU

I 2020 indgik Roches tre danske divisioner, Roche Innovation Center Copenhagen, Roche Diagnostics og Roche Pharmaceuticals et strategisk partnerskab med Danmarks Tekniske Universitet Sundhedsteknologi. 

Partnerskabet har til formål at bygge bro mellem Roche og DTU, og at fremme en let og smidig faglig udvikling, videndeling og erfaringsudveksling til gavn for begge parter. Roches samarbejde med DTU omkring ’X-Tech Entrepreneurship’ er et konkret resultat af partnerskabet.

Roche har budt ind med to konkrete udfordringer på ’X-Tech Entrepreneurship’. Den ene udfordring lød på at sikre, at patienter, der kan være smittet med influenza eller anden virus sygdom, hurtigt kan blive diagnosticeret og få en antiviral behandling af deres læge. Den anden var at sikre, at patienter med kroniske lidelser, fx kronisk hjertesvigt, i højere grad kan blive monitoreret løbende af en læge, uden at patienten først skal møde fysisk på hospitalet.