01 Februar, 2019

Medicinrådet anbefaler OCREVUS® (ocrelizumab) til behandling af primær progressiv multipel sclerose (PPMS)

 

Medicinrådet anbefaler OCREVUS® (ocrelizumab) til behandling af patienter i alderen 45 år og yngre med primær progressiv multipel sclerose. Patienter med denne type sclerose har ikke tidligere haft nogle sygdomsmodificerende behandlingsmuligheder.

  • OCREVUS® (ocrelizumab) er den første og eneste godkendte behandling til patienter med primær progressiv multipel sclerose (PPMS)
  • Medicinrådet vurderer, at OCREVUS® til patienter i alderen 45 år og yngre med primær progressiv multipel sclerose (PPMS) giver en lille klinisk merværdi sammenlignet med placebo
  • OCREVUS® er desuden godkendt af EMA og anbefalet af Medicinrådet til behandling af attakvis multipel sclerose (RMS)

Læs Medicinrådets anbefaling af OCREVUS® til behandling af primær progressiv multipel sklerose her: https://medicinraadet.dk/media/10698/medicinraadets-anbefaling-vedr-ocrelizumab-til-subgrupper-af-patienter-med-ppms-vers-10.pdf

OCREVUS® gives som intravenøs infusion hver 6. måned og kræver ingen løbende laboratorietests og monitorering mellem infusionerne.

OCREVUS® er også godkendt i Europa og anbefalet af Medicinrådet til behandling af den mere almindelige attakvise multipel sclerose (RMS).

For yderligere information, kontakt venligst
Mia Riise Hansen, kommunikationschef, Roche, mobil: 42 14 29 58.

Fakta om primær progressiv multipel sclerose
Ca. 700.000 mennesker i Europa lever med multipel sclerose, og omkring 16.000 danskere har sygdommen.[1],[2] Primær progressiv multipel sclerose rammer cirka 15 % af patienterne. Sygdommen er invaliderende og præget af støt forværrende handicapudvikling oftest i fraværet af attakker, som er kendetegnet ved den hyppigere attakvise multipel sclerose. Det har hidtil ikke været muligt at behandle primær progressiv multipel sclerose. Kun symptomlindrende behandling har været en mulighed.[3]

Godkendelsen af OCREVUS® til PPMS
OCREVUS® blev godkendt til både PPMS og RMS i EU i januar 2018 på baggrund af tre fase III-studier, herunder ORATORIO-studiet, som sammenligner OCREVUS® versus placebo i patienter med PPMS. Studiet viser, at OCREVUS® signifikant bremser progressionen af invaliditet og reducerer tegn på sygdomsaktivitet i hjernen (MR-læsioner) sammenlignet med placebo med en medianopfølgning på tre år. Patienter, der blev behandlet med OCREVUS®, var 24 % mindre tilbøjelige til at have progression af handicap over 12 uger og 25 % mindre tilbøjelige til at have progression af handicap over 24 uger (henholdsvis p = 0,0321 og p = 0,0365). De mest almindelige bivirkninger ved OCREVUS® var infusionsreaktioner og infektioner i de øvre luftveje af mild til moderat sværhedsgrad.

 

[1] European Multiple Sclerosis Platform. MS Facts. Available at: http://www.emsp.org/about-ms/

[2] https://scleroseforeningen.dk/viden-og-nyt/hvad-er-sclerose/sclerose-i-tal

[3] https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/neuro/neurologisk-klinik/dansk-multipel-sclerose-center/undersoegelse-og-behandling/Sider/Om-multiple-sklerose.aspx