Vores bidrag i Danmark

I samarbejde med Boston Consulting Group har vi udarbejdet rapporten Vores bidrag i Danmark.

Formålet med rapporten er at give et indblik i Roche Danmark, vores bidrag til det danske samfund og vores vision for den danske sundhedssektor. Med rapporten opfordrer vi til dialog om, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til en styrket og bedre sundhedssektor i Danmark.

Roche er en global virksomhed. Rapporten reflekterer derfor også dette, da den både fokuserer på vores globale virke og danske engagement.

Vores bidrag i Danmark
er fra september 2020. Nederst på siden finder du den fulde rapport både på dansk og engelsk.

Her følger også et udpluk med nogle af vores vigtigste bidrag til Danmark. OBS: Fodnoter til illustrationerne finder du i rapporten. 

 

 

Vi arbejder for at udvikle innovative behandlinger og diagnostiske løsninger 

Bidrag i Danmark

 

Vi bidrager til danske patienters sundhed og livskvalitet 

Bidrag i Danmark

 

Vi skaber økonomisk vækst for det danske samfund

Bidrag i Danmark

 

Bæredygtighed er en integreret del af vores måde at arbejde på 

Bidrag i Danmark

 

Læs vores Footprint rapport her

 

Read our Footprint report here