Vores værdier

Roche er drevet af tre kerneværdier som sammen med vores formål samler og inspirerer alle medarbejdere på tværs af funktioner og landegrænser.

Vores værdier udtrykker, hvordan vi gerne vil opføre os som individ og organisation. Alle medarbejdere i Roche Danmark har fra starten af været med til at indbygge disse værdier, som blev introduceret i Roche-koncernen i 2008. Ved kontinuerligt at arbejde med værdierne internt, opnår vi, at alle medarbejdere i Roche Danmark føler ejerskab for værdierne, og at Roche værdier ikke blot er ord, der står på et stykke papir, men er dybt forankret i hele virksomheden. 

Vores tre kerneværdier er:

  • Integritet: Vi er altid åbne, ærlige, etiske og oprigtige.
  • Mod: Vi er foretagsomme og tager derved chancer - vi rækker ud over vores grænser, og vi eksperimenterer.
  • Passion: Vi udnytter vores handlekraft og engagement til at aktivere, engagere og inspirere andre.


Vi skal til enhver tid udvise integritet ved at overholde gældende interne, såvel som eksterne regler og retningslinjer. Vi skal udvise mod og passion - forstå at tage balancerede risici i bestræbelserne på at gå nye veje og være excellente i vores implementering. På den måde baner vi vejen for en hurtigere udvikling af innovative lægemidler og en hurtigere ibrugtagning af disse lægemidler hos behandlere og patienter.