Neuromyelitis optica spektrum sygdom (NMOSD)
Hvad er NMOSD?

Neuromyelitis optica spektrum sygdom (NMOSD) er en sjælden, livslang og svækkende autoimmun tilstand i centralnervesystemet, der primært skader de optiske nerver og rygmarv. Mennesker med NMOSD oplever uforudsigelige og alvorlige tilbagefald, der forårsager permanent, neurologisk skade og handicap.

Hvad sker der i kroppen hos mennesker med NMOSD?

NMOSD er karakteriseret ved inflammation i det centrale nervesystem, der fører til neurologiske funktionstab.

Mennesker med NMOSD vil i varierende grad have både fysiske og kognitive symptomer såsom synsnedsættelse, dobbeltsyn, spastiske lammelser af arme og/eller ben, føleforstyrrelser, dårlig balance, vandladningsproblemer, forstoppelse, problemer med seksualfunktionen, smerter, træthed samt hukommelses- og koncentrationsproblemer. Attakker kan medføre en vedvarende forværring af symptomer gennem sygdomsforløbet.

Hvem får NMOSD?
 • På verdensplan lever cirka 20.000 mennesker med NMOSD

 • Omkring 50 danskere lever med sygdommen

 • Sygdommen kan forekomme i alle aldre, men debuterer oftest i 30-40 års alderen

 • Sygdommen rammer kvinder tre gange oftere end mænd

Hvorfor får man NMOSD?

Årsagen til NMOSD er stadig ukendt.

Hvad er symptomerne på NMOSD?

Typiske symptomer på sygdommen er:

 • Synsnedsættelse

 • Føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben

 • Voldsomme forløb med alvorlige attakker


Selvom de fleste tilfælde af NMOSD kan bekræftes ved hjælp af diagnostiske tests, fejldiagnosticeres mennesker, der lever med sygdommen, stadig jævnligt med multipel sclerose (MS). Fejldiagnosen skyldes lighederne ved de to lidelser - herunder en højere forekomst hos kvinder, lignende symptomer samt det faktum, at mennesker kan opleve tilbagefald i forbindelse med begge sygdomsforløb. Afgørende er dog, at sclerosemedicin ikke virker mod NMOSD.

Hvordan stiller lægen diagnosen NMOSD?

De seneste 10 år er der sket meget inden for forskning i NMOSD. I dag ved man blandt andet, at størstedelen af mennesker med NMOSD danner antistoffer mod en vandkanal (aquaporin-4) i centralnervesystemet. Vandkanalen er primært lokaliseret i synsnerven, rygmarven og hjernestammen. Når antistofferne angriber, beskadiger det cellerne, hvilket giver anledning til sygdommens symptomer og invalidering.

Yderligere har man fundet ud af, at mængden af disse antistoffer har en tendens til at være højere under et attak, hvorfor en test bør foretages i forbindelse med et attak.

Hvordan behandles NMOSD?

Der findes flere godkendte behandlinger til NMOSD. Din læge kan fortælle dig mere om hvilken behandling, der er rigtig for dig.


Nogle af behandlingsmulighederne er:

 • Sygdomsmodificerende behandling, som bremser sygdommens udvikling (behandling med biologisk antistof)

 • Attakbehandling med binyrebarkhormon

 • Anden medicinsk behandling, som afhjælper sygdommens symptomer og følgevirkninger


Der forskes fortsat på området med henblik på at forbedre diagnosticeringen og behandlingen af NMOSD.

Kilder:

 1. Scleroseforeningen.dk

 2. Sundhed.dk

please be aware that you are leaving this website.