Forskning og innovation

Vi er dybt engagerede i udviklingen af dansk forskning i verdensklasse. Vores danske udviklingsaktiviteter er en hjørnesten i Roche.

Vi har et stærkt forskningsmiljø, vilje til at støtte udviklingen og nogle fantastisk dygtige medarbejdere.
 

  • #1 inden for globale investeringer i forskning og udvikling1
  • #2 i antallet af kliniske forsøg blandt sammenlignelige virksomheder i Danmark2
  • 1 af 7 globale Roche forskningscentre er placeret i Danmark
  • Tæt samarbejde med danske universitetsstuderende


Investeringer i dansk klinisk forskning
Vi er blandt de største bidragsydere til dansk forskning og udvikling med flest sponsorerede kliniske forsøg.2 Ud over fordelene for patienter, der er inkluderet i disse kliniske forsøg, medvirker de kliniske forsøg til opkvalificering af sundhedspersonale og skaber videre grundlag for forskning af høj kvalitet.3

Siden 2015 har vi øget vores investeringer i forskning og udvikling i Danmark med 11 %. Det stærke danske forskningsmiljø inden for bioteknologi og de tætte patientsamarbejder medvirker til, at Danmark forbliver et attraktivt sted for fremtidige forskningsinvesteringer.


Global indsats
Hver dag arbejder mere end 18.000 medarbejdere i Roche på globalt plan med forskning og udvikling af nye innovative lægemidler og diagnostiske tests som kan bidrage til bedre livskvalitet og længere overlevelse hos patienter med kroniske og livstruende sygdomme.

Takket være moderne teknologi og molekylærbiologisk forskning er vi i dag i stand til at forstå de biologiske mekanismer bag sygdommes opståen – samt udvikle og tilpasse innovative behandlinger til patienten.

Udvikling og afprøvning af nye lægemidler og diagnostiske test er imidlertid stadig en meget kompleks og tidskrævende proces. I de senere år har Roche derfor intensiveret samarbejdet mellem vores farmaceutiske og diagnostiske divisioner. Det giver Roche en unik fordel i forhold til andre lægemiddelfirmaer – navnlig når det handler om personlig medicin.


Innovation er kernen i Roche
Innovation er kernen i vores virksomhed. Det understreges af, at vores laboratorier de senere år har udviklet en række nyskabende lægemidler. Ikke kun inden for kræftbehandling, hvor Roche er verdens førende, men også inden for autoimmune sygdomme som for eksempel leddegigt og multipel sclerose.

Rent organisatorisk har Roche stimuleret denne innovation ved bl.a. at knytte store og små forskningsmiljøer til sig, både i form af køb og partnerskaber. Globalt samarbejder vi pt. med mere end 150 eksterne institutter, laboratorier, biotekfirmaer mv. Roche har formået at fastholde og udvikle innovationen i dette globale ”netværk”. Vi har bevidst undgået at ”sluge” de små og anderledes tænkende aktører, og har i stedet bestræbt os på at bevare deres autonomi, kultur og innovationsevne.


Roche Innovation Center Copenhagen
Et eksempel på denne måde at tænke forskning, som vi er særligt stolte af, er overtagelsen af det danske biotekfirma Santaris Pharma i 2014, som under navnet Roche Innovation Center Copenhagen (RICC) fortsat er beliggende i Hørsholm med fokus på udvikling af nye lægemidler baseret på RNA-teknologi. Roche Innovation Center Copenhagen er i dag ét af Roches i alt syv forskningscentre, som er fordelt over hele verdenen. Læs mere om RICC her.

 

 

Kilder

  1. The 2017 Global Innovation 1000 Study
  2. ClinicalTrials.gov
  3. “Værdien af kliniske forsøg i Danmark”. Rapport udgivet af NEXT Partnership, LIF og Invest in Denmark, 2017.