Partnerskaber
Gennem vores partnerskaber og økonomisk hjælp støtter vi patienterne og deres pårørende med mere end sundhedsløsninger.

Vejen til langvarig succes fordrer partnerskaber mellem alle involverede – vores medarbejdere, patienter, sundhedsudbydere, myndigheder, universiteter samt mange andre parter.

Patientforeninger er en stor støtte for danske patienter. Hos Roche nærer vi stor respekt for foreningerne og deres vigtige rolle. Derfor giver det stor mening for os at samarbejde med og give økonomisk støtte patientforeninger.

Sammen med patientforeninger og sundhedsprofessionelle publicerer vi bl.a. oplysningsmateriale og udarbejder patientværktøjer som fx magasiner, apps og hjemmesider til at informere og guide patienter og deres pårørende.

Roche gennemfører den økonomiske støtte til patientforeningerne inden for rammerne af Etisk Nævn for Lægemiddelindustriens (ENLIs) Patientforeningskodeks "Etiske regler for lægemiddelbranchens samarbejde med patientforeninger mv."

Derudover har Roche udviklet positionspapiret "Roche’s Position on Partnering with Patient Communities", som beskriver hvorfor, hvornår og hvordan, vi samarbejder med patientforeninger.

Nedenstående liste er en oversigt over aktuelle aktiviteter, som Roche Pharmaceuticals i Danmark yder støtte til hos patientforeninger.

Samarbejdsprojektets navn: Oprettelse af indsamling på Better Now til fordel for Alzheimerforeningens Landsindsamling.

Type af projekt: Indsamling.

Formål: Formålet med samarbejdsaftalen er at oprette en indsamling over for offentligheden på Better Now til fordel for Alzheimerforeningens Landsindsamling, Huskedagen. En indsamling hvor offentligheden kan donere beløb i anledning af, at en række Roche-kolleger deltager i Copenhagen Half Marathon. Roche vil skabe opmærksomhed om denne indsamling via omtale på Roche's sociale medier forud for Copenhagen Half Marathon den 18. september 2022.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at oprette en side på indsamlingsportalen Better Now til fordel for Alzheimerforeningens Landsindsamling og promovere denne indsamling på virksomhedens sociale medier.

Tidsramme: 15.08.2022 - 30.09.2022.

Økonomisk støtte: Ej relevant.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Virksomheden opretter en indsamling for offentligheden på Better Now og omtaler indsamlingen på virksomhedens sociale medier.

Samarbejdsprojektets navn: Demenskonference 2023.

Type af projekt: Planlægning af konference.

Formål: At planlægge en konference om demens, der skal samle beslutningstagere og fagfolk på området for at drøfte behovet for at løfte demensindsatsen i Danmark og pege på mulige løsninger.

Parternes rolle i projektet: Alzheimerforeningens rolle er at bidrage med de pårørende og personer med demens’ perspektiv på demensområdet i dag samt sparring på mulige løsninger i fremtiden. Det vil sige bistå med viden, sparring og drøftelser af indhold i en national konference samt tilhørende skriftlig publikation med politiske anbefalinger (politikkatalog) på lige fod med de øvrige parter i samarbejdet. I samarbejdet er der aftalt en række planlægningsmøder op til konferencens forventede afholdelse i 1. kvartal 2023 og et evalueringsmøde efter konferencen. På lige fod med de andre parter vil Alzheimerforeningen ikke modtage honorar eller anden finansiel støtte for at deltage i og bidrage til samarbejdet om konferencen. Samarbejdet vil blive understøttet af et sekretariat, som vil stå for alt praktisk arbejde. Sekretariatet består af Advice A/S og er sponsoreret af Roche A/S.

Tidsramme: 05.10.2022 - 01.04.2023.

Økonomisk støtte: Ej relevant.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Parterne har bidraget til samarbejdet med ideer, viden, rådgivning og oplægsholdere til konferencen.

Samarbejdsprojektets navn: EHC-kongres.

Type af projekt: Donation.

Formål: Formålet med samarbejdsaftalen er at støtte foreningens deltagelse i EHC-kongressen 2022 for repræsentanter fra Danmarks Bløderforenings bestyrelse.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig til at yde finansiel støtte til deltagelse i EHC-kongressen. Organisationen forpligter sig til at deltage i kongressen.

Tidsramme: 26.09.2022 - 09.10.2022.

Økonomisk støtte: kr. 16.401.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Ej relevant.

Samarbejdsprojektets navn: Patient-/pårørende information om DLBCL.

Type af projekt: Donation.

Formål: Økonomisk støtte til udgivelse af patient-/pårørendeinformation om sygdommen DLBCL.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig til at støtte LyLe’s udgivelse af patient-/pårørendeinformation om sygdommen DLBCL. Organisationen forpligter sig til at anvende den økonomiske støtte som beskrevet under ”formål”.

Tidsramme: 10.12.2022 - 31.05.2023.

Økonomisk støtte: kr. 26.950.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Ej relevant.

Samarbejdsprojektets navn: International Lungekræftdag 2022.

Type af projekt: Donation.

Formål: økonomisk støtte til afholdelse af International Lungekræftdag.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig til at yde økonomisk støtte til afholdelse af konferencen. Organisationen forpligter sig til at afholde konferencen.

Tidsramme: November 2022.

Økonomisk støtte: kr. 15.000.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Ej relevant.

Samarbejdsprojektets navn: Demenskonference 2023.

Type af projekt: Planlægning af konference.

Formål: At planlægge en konference om demens, der skal samle beslutningstagere og fagfolk på området for at drøfte behovet for at løfte demensindsatsen i Danmark og pege på mulige løsninger.

Parternes rolle i projektet: Pårørendeforeningen rolle er at bidrage med de pårørendes perspektiv på demensområdet i dag samt sparring på mulige løsninger i fremtiden. Det vil sige bistå med viden, sparring og drøftelser af indhold i en national konference samt tilhørende skriftlig publikation med politiske anbefalinger (politikkatalog) på lige fod med de øvrige parter i samarbejdet. I samarbejdet er der aftalt en række planlægningsmøder op til konferencens forventede afholdelse i 1. kvartal 2023 og et evalueringsmøde efter konferencen. På lige fod med de andre parter vil Pårørendeforeningen ikke modtage honorar eller anden finansiel støtte for at deltage i og bidrage til samarbejdet om konferencen. Samarbejdet vil blive understøttet af et sekretariat, som vil stå for alt praktisk arbejde. Sekretariatet består af Advice A/S og er sponsoreret af Roche A/S.

Tidsramme: 05.10.2022 - 01.04.2023.

Økonomisk støtte: Ej relevant.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Parterne har bidraget til samarbejdet med ideer, viden, rådgivning og oplægsholdere til konferencen.


Samarbejdsprojektets navn: Folkemøde '23, logi & transport.

Type af projekt: Donation.

Formål: Økonomisk støtte til betaling for logi og transport for deltagelse i Folkemøde '23.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig til at yde økonomisk støtte til foreningens udgifter til logi og transport for deltagelse i Folkemødet. Organisationen forpligter sig til at benytte støtten som angivet under formål.

Tidsramme: 10.12.2022 - 31.12.2022.

Økonomisk støtte: kr. 11.100.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Ej relevant.

Samarbejdsprojektets navn: Demenskonference 2023.

Type af projekt: Planlægning af konference.

Formål: At planlægge en konference om demens, der skal samle beslutningstagere og fagfolk på området for at drøfte behovet for at løfte demensindsatsen i Danmark og pege på mulige løsninger.

Parternes rolle i projektet: Ældresagens rolle er bistå med viden, sparring og drøftelser af indhold i en national konference samt tilhørende skriftlig publikation med politiske anbefalinger (politikkatalog) på lige fod med de øvrige parter i samarbejdet. I samarbejdet er der aftalt en række planlægningsmøder op til konferencens forventede afholdelse i 1. kvartal 2023 og et evalueringsmøde efter konferencen. På lige fod med de andre parter vil ÆldreSagen ikke modtage honorar eller anden finansiel støtte for at deltage i og bidrage til samarbejdet om konferencen. Samarbejdet vil blive understøttet af et sekretariat, som vil stå for alt praktisk arbejde. Sekretariatet består af Advice A/S og er sponsoreret af Roche Pharmaceuticals A/S.

Tidsramme: 05.10.2022 - 01.04.2023.

Økonomisk støtte: Ej relevant.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Parterne har bidraget til samarbejdet med ideer, viden, rådgivning og oplægsholdere til konferencen.

Roche støtter og samarbejder med patientforeninger

Roche yder donationer til hospitaler/hospitalsafdelinger med det formål at støtte initiativer, som resulterer i værdi for patienterne.

Roche foretager udelukkende donationer, der har et professionelt eller videnskabeligt formål - fx forskning, sundhedsydelser eller andre faglige tiltag, som gavner patienterne eller hospitalet.

Roche følger Etisk Nævn for Lægemiddelindustriens (ENLIs) Donationskodeks "Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud" samt Roches globale retningslinjer for donationer. I det konkrete tilfælde følger vi altid det strengeste af de to regelsæt.

Disse regelsæt medvirker til at sikre, at samspillet mellem hospitaler og lægemiddelvirksomheder foregår på en etisk forsvarlig måde. Reglerne skal skabe åbenhed om donationerne og sikre uafhængighed mellem hospitaler og lægemiddelvirksomheder.

Nedenfor kan du downloade en samlet oversigt over de donationer og tilskud, som Roche Pharmaceuticals i Danmark har ydet til hospitaler det pågældende år.

Roche støtter hospitaler/hospitalsafdelinger

Roche samarbejder løbende med eksterne konsulentvirksomheder, som bistår os med kontakten til og dialogen med beslutningstagere. For nuværende samarbejder vi med følgende konsulentvirksomheder:

Advice
Gammel Kongevej 3E
1610 København V

Effector Communications
Bredgade 6
1260 København K

Lead Agency
Ravnsborg Tværgade 5C
2200 København


Roche og vores eksterne samarbejdspartnere arbejder efter Etisk Nævn for Lægemiddelindustriens (ENLIs) regelsæt, herunder:

Roche har gjort de eksterne konsulentvirksomheder bekendt med nærværende regelsæt, og vi påtager os ansvaret for at sikre, at disse regelsæt overholdes af tredje part.

Roche samarbejder med eksterne konsulenter

please be aware that you are leaving this website.