Bæredygtighed

Bæredygtighed er integreret i både vores globale og lokale indsats. Vi bidrager til et mere bæredygtigt samfund ved at investere i og engagere os i mennesker, miljø og samfund.

Den samlede indsats fra Roches afdelinger i Danmark og resten af verden har skabt konkrete resultater. Således har det anerkendte Dow Jones Sustainability Index i 2018 udnævnt Roche som førende i bæredygtighed for 10. år i træk. Indekset vurderer den sociale, økonomiske og miljømæssige indsats hos de største lægemiddel- og biotekvirksomheder.

Roches danske filial yder en række bidrag til den globale virksomhedsstrategi for bæredygtighed. Når det fx kommer til miljømæssige initiativer, har vi blandt andet iværksat:

  • Grøn genanvendelse

  • Besparende initiativer af vand og el

  • Anvendelse af bæredygtige energikilder
    – fx. solcelleanlæg og havvindmølleenergi

  • Reducere de miljømæssige konsekvenser af vores produkter og aktiviteter

Socialt engagement er en væsentlig del af vores forretningsstrategi. Vi arbejder målrettet med forskellige samfundsmæssige og sociale aktiviteter, fx:

  • Politiske topmøder og andre aktiviteter, som sætter fokus på at skabe de bedste rammevilkår for forskning og behandling i Danmark i samarbejde med faglige organisationer og patientforeninger.

  • Økonomisk støtte til en lang række patientforeningers aktiviteter og projekter.

  • Udarbejdelse af sygdomsoplysende materiale til gavn for patienter, pårørende og befolkningen generelt, herunder magasiner, apps, hjemmesider og udstillinger. 

Læs mere om Roche globale fokus på bæredygtighed

Roche har også udarbejdet en række holdningspapirer, som stiller skarpt på bæredygtighed i forhold til emner som energi, klimaforandringer, vand, miljø, forebyggelse og nedbringelse af forurening, affaldshåndtering samt nanoteknologi. Disse holdningspapirer kan downloades på Roches globale hjemmeside ved at 

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.

KontaktRoche worldwidelinkedinfacebookInstagramtwitterOm RocheDet mener viPharma løsningerPresseKarrierePrivacy noticeLegal statementCookie policy