Pharma løsninger
Hos Roche Pharmaceuticals i Danmark afprøver, markedsfører og sælger vi lægemidler i Danmark og på Island.
 • Alecensa®, kapsler

 • Avastin®, koncentrat til infusionsvæske

 • Cellcept®, koncentrat til infusionsvæske

 • Cellcept®, tabletter

 • Cotellic®, tabletter

 • Erivedge®, kapsler

 • Esbriet®, tabletter

 • Evrysdi®, væske til oral administration

 • Gazyvaro®, koncentrat til infusionsvæske

 • Hemlibra®, subkutan injektionsvæske

 • Herceptin​​​®, pulver til koncentrat til infusionsvæske

 • Herceptin​​​®, subkutan injektionsvæske

 • Kadcyla​​​​®, pulver til koncentrat til infusionsvæske

 • Lunsumio®, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

 • Madopar®, tabletter

 • Madopar®, depotkapsler

 • Madopar®, kapsler

 • Madopar®, quick tabletter

 • MabThera® (lymfekræft), subkutan injektionsvæske

 • MabThera® (lymfekræft), koncentrat til infusionsvæske

 • MabThera® (leddegigt), koncentrat til infusionsvæske

 • Mircera®, subkutan injektionsvæske

 • NeoRecormon®, subkutan injektionsvæske

 • OCREVUS®, koncentrat til infusionsvæske

 • Perjeta®, koncentrat til infusionsvæske

 • Phesgo®, injektionsvæske, opløsning

 • Polivy®, pulver til koncentrat til infusionsvæske

 • Pulmozyme®, inhalationsvæske til nebulisator (medicinforstøver)

 • RoActemra®, opløsning i en fyldt pen (ACTPen®)

 • RoActemra®, koncentrat til infusionsvæske

 • RoActemra®, subkutan injektionsvæske

 • Rocephalin®, pulver og solvens til injektionsvæske

 • Rocephalin®, pulver til infusionsvæske

 • Tamiflu®, kapsler

 • Tarceva®, tabletter

 • Tecentriq®, koncentrat til infusionsvæske

 • Vabysmo®, injektionsvæske, opløsning

 • Xofluza®, tabletter

 • Zelboraf®, tabletter

For al godkendt medicin findes der et produktresumé, der indeholder de vigtigste oplysninger om medicinen, fx indholdsstoffer, virkning, bivirkninger, dosering og advarsler. Produktresuméer for medicin godkendt af Lægemiddelstyrelsen findes på produktresume.dk.

I alle medicinpakninger findes en indlægsseddel med information om medicinen. Alle indlægssedler til medicin, der kan købes i Danmark, findes på indlaegsseddel.dk. Det europæiske lægemiddelagentur EMA publicerer produktresuméer for europæisk godkendte lægemidler på ema.europa.eu

Produktresuméer for alle lægemidler opdateres løbende. Ved mindre ændringer kan der forekomme en forsinkelse inden de opdaterede produktresuméer findes på EMAs hjemmeside. Kontakt os på [email protected], hvis du vil sikre dig, at du har det senest godkendte produktresumé.

I 125 år har Roche udviklet en lang række innovative lægemidler inden for kræft, virusinfektioner, sygdomme i centralnervesystemet, inflammatoriske lidelser og blødersygdomme.

A

Alecensa®

Produktresumé og indlægsseddel

Avastin®

Produktresumé og indlægsseddel

C

CellCept®

Produktresumé , indlægsseddel for filmovertrukne tabletter og indlægsseddel for pulver til koncentrat til infusionsvæske
Vejledning til patienter*
Vejledning til sundhedspersonale*

Cotellic®

Produktresumé og indlægsseddel


*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

E

Enspryng®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*
Patientkort (English)*

Erivedge®

Produktresumé og indlægsseddel
Huskekort til sundhedspersonale*
Information til patienter*
Retningslinjer for patientvejledning (til sundhedspersonale)*

Esbriet®

Produktresumé og indlægsseddel
Sikkerheds-tjekliste for ordinerende læger*

Evrysdi®

Produktresumé og indlægsseddel

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

G

Gavreto®

Produktresumé og indlægsseddel

Gazyvaro®

Produktresumé og indlægsseddel

H

Hemlibra®

Produktresumé , indlægsseddel 30 mg/ml injektionsvæske og indlægsseddel 150 mg/ml injektionsvæske
Patientkort*
Information til patient og omsorgsperson*
Information til laboratoriepersonale*
Information til sundhedspersonale*

Herceptin®

Produktresumé , indlægsseddel for 150 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske og indlægsseddel for 600 mg injektionsvæske,


*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

K

Kadcyla®

Produktresumé og indlægsseddel
Informationsmateriale til sundhedspersonale*


*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

L

Lunsumio®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*
Patientkort (engelsk)*

Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

M

Madopar® "62,5" og "125", kapsler, hårde

Produktresumé
Indlægsseddel

Madopar® "125", tabletter

Produktresumé
Indlægsseddel

Madopar® Depot

Produktresumé
Indlægsseddel

Madopar®Quick "62,5" og "125", dispergible tabletter

Produktresumé
Indlægsseddel

MabThera®

Produktresumé , indlægsseddel for 100/500 mg koncentrat til infusionsvæske og indlægsseddel for 1400 mg opløsning til subkutan injektion
Informationsmateriale til patienter*
Sammenligningskort til sundhedspersonale*
Vejledning til sundhedspersonale (subkutan injektion)*
Vigtig information til sundhedspersonale (ikke-onkologiske indikationer)*

Mircera®

Produktresumé og indlægsseddel


*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

O

OCREVUS®

Produktresumé og indlægsseddel

P

Perjeta®

Produktresumé og indlægsseddel

Phesgo®

Produktresumé og indlægsseddel ikke hentet

Polivy®

Produktresumé og indlægsseddel

Pulmozyme® 1 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Produktresumé og indlægsseddel

R

RoActemra®

Produktresumé , indlægsseddel for 20 mg/ml, koncentrat til infusionsvæske , indlægsseddel for 162 mg injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte og indlægsseddel for 162 mg injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen (ACTPen®)
Patientkort*
Informationsmateriale til patienter*
Vigtig information til sundhedspersonale*
Trinvis doserings- og administrationsvejledning til sundhedspersonale*

Rozlytrek®

Produktresumé og indlægsseddel
*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

T

Tamiflu®

Produktresumé , indlægsseddel for 30 mg hårde kapsler og indlægsseddel for 45 mg hårde kapsler

Tarceva®

Produktresumé og indlægsseddel

Tecentriq®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*


*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

V

Vabysmo®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientvejledning*

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

X

Xofluza®

Produktresumé og indlægsseddel

Z

Zelboraf®

Produktresumé og indlægsseddel

Vores lægemidler i alfabetisk orden

please be aware that you are leaving this website.