Vi registrerer alle indkomne rapporteringer om bivirkninger, så vi løbende kan overvåge vores produkters sikkerhed.

Du kan indberette en mulig bivirkning i forbindelse med et Roche produkt viaDu eller dine pårørende kan også indberette en mulig bivirkning direkte til Lægemiddelstyrelsen på 

Du kan også indberette en mulig bivirkning ved at kontakte os på enten 36 39 99 99 (på hverdage) eller

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af det pågældende lægemiddel. Du bør også kontakte din egen læge vedrørende din bivirkning.

Har du som patient eller pårørende spørgsmål til din behandling eller sygdom, bør du kontakte din egen læge eller apoteket. Roche kan ikke besvare spørgsmål om personlige medicinske forhold og behandlingsforløb. 

Har du spørgsmål til Roches blodsukkerapparater, insulinpumper eller lignende, så kontakt vores

Har du spørgsmål til Roches diagnostiske produkter eller løsninger, så

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.