Pharma løsninger
Hos Roche Pharmaceuticals i Danmark afprøver, markedsfører og sælger vi lægemidler i Danmark og på Island.
 • Alecensa®, kapsler

 • Avastin®, koncentrat til infusionsvæske

 • Cellcept®, koncentrat til infusionsvæske

 • Cellcept®, tabletter

 • Cotellic®, tabletter

 • Erivedge®, kapsler

 • Esbriet®, tabletter

 • Evrysdi®, væske til oral administration

 • Gazyvaro®, koncentrat til infusionsvæske

 • Hemlibra®, subkutan injektionsvæske

 • Herceptin​​​®, pulver til koncentrat til infusionsvæske

 • Herceptin​​​®, subkutan injektionsvæske

 • Kadcyla​​​​®, pulver til koncentrat til infusionsvæske

 • Lunsumio®, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

 • Madopar®, tabletter

 • Madopar®, depotkapsler

 • Madopar®, kapsler

 • Madopar®, quick tabletter

 • MabThera® (lymfekræft), subkutan injektionsvæske

 • MabThera® (lymfekræft), koncentrat til infusionsvæske

 • MabThera® (leddegigt), koncentrat til infusionsvæske

 • Mircera®, subkutan injektionsvæske

 • NeoRecormon®, subkutan injektionsvæske

 • OCREVUS®, koncentrat til infusionsvæske

 • Perjeta®, koncentrat til infusionsvæske

 • Phesgo®, injektionsvæske, opløsning

 • Polivy®, pulver til koncentrat til infusionsvæske

 • Pulmozyme®, inhalationsvæske til nebulisator (medicinforstøver)

 • RoActemra®, opløsning i en fyldt pen (ACTPen®)

 • RoActemra®, koncentrat til infusionsvæske

 • RoActemra®, subkutan injektionsvæske

 • Rocephalin®, pulver og solvens til injektionsvæske

 • Rocephalin®, pulver til infusionsvæske

 • Tamiflu®, kapsler

 • Tarceva®, tabletter

 • Tecentriq®, koncentrat til infusionsvæske

 • Vabysmo®, injektionsvæske, opløsning

 • Xofluza®, tabletter

 • Zelboraf®, tabletter

For al godkendt medicin findes der et produktresumé, der indeholder de vigtigste oplysninger om medicinen, fx indholdsstoffer, virkning, bivirkninger, dosering og advarsler. Produktresuméer for medicin godkendt af Lægemiddelstyrelsen findes på produktresume.dk.

I alle medicinpakninger findes en indlægsseddel med information om medicinen. Alle indlægssedler til medicin, der kan købes i Danmark, findes på indlaegsseddel.dk. Det europæiske lægemiddelagentur EMA publicerer produktresuméer for europæisk godkendte lægemidler på ema.europa.eu

Produktresuméer for alle lægemidler opdateres løbende. Ved mindre ændringer kan der forekomme en forsinkelse inden de opdaterede produktresuméer findes på EMAs hjemmeside. Kontakt os på [email protected], hvis du vil sikre dig, at du har det senest godkendte produktresumé.

I 125 år har Roche udviklet en lang række innovative lægemidler inden for kræft, virusinfektioner, sygdomme i centralnervesystemet, inflammatoriske lidelser og blødersygdomme.

A

Alecensa®

Produktresumé og indlægsseddel

Avastin®

Produktresumé og indlægsseddel

C

CellCept®

Produktresumé og indlægsseddel
Vejledning til patienter*
Vejledning til sundhedspersonale*

Cotellic®

Produktresumé og indlægsseddel


*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

E

Enspryng®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*
Patientkort (English)*

Erivedge®

Produktresumé og indlægsseddel
Huskekort til sundhedspersonale*
Information til patienter*
Retningslinjer for patientvejledning (til sundhedspersonale)*

Esbriet®

Produktresumé og indlægsseddel
Sikkerheds-tjekliste for ordinerende læger*

Evrysdi®

Produktresumé og indlægsseddel

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

G

Gavreto®

Produktresumé og indlægsseddel

Gazyvaro®

Produktresumé og indlægsseddel

H

Hemlibra®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*
Information til patient og omsorgsperson*
Information til laboratoriepersonale*
Information til sundhedspersonale*

Herceptin®

Produktresumé og indlægsseddel


*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

K

Kadcyla®

Produktresumé og indlægsseddel
Informationsmateriale til sundhedspersonale*


*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

L

Lunsumio®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*
Patientkort (engelsk)*

Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

M

Madopar® "62,5" og "125", kapsler, hårde

Produktresumé
Indlægsseddel

Madopar® "125", tabletter

Produktresumé
Indlægsseddel

Madopar® Depot

Produktresumé
Indlægsseddel

Madopar®Quick "62,5" og "125", dispergible tabletter

Produktresumé
Indlægsseddel

MabThera®

Produktresumé og indlægsseddel
Informationsmateriale til patienter*
Sammenligningskort til sundhedspersonale*
Vejledning til sundhedspersonale (subkutan injektion)*
Vigtig information til sundhedspersonale (ikke-onkologiske indikationer)*

Mircera®

Produktresumé og indlægsseddel


*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

O

OCREVUS®

Produktresumé og indlægsseddel

P

Perjeta®

Produktresumé og indlægsseddel

Phesgo®

Produktresumé og indlægsseddel

Polivy®

Produktresumé og indlægsseddel

Pulmozyme® 1 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Produktresumé
Indlægseddel

R

RoActemra®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*
Informationsmateriale til patienter*
Vigtig information til sundhedspersonale*
Trinvis doserings- og administrationsvejledning til sundhedspersonale*

Rocephalin®1 g, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Produktresumé
Indlægsseddel

Rocephalin®2 g, pulver til infusionsvæske, opløsning

Produktresumé
Indlægsseddel

Rozlytrek®

Produktresumé og indlægsseddel


*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

T

Tamiflu®

Produktresumé og indlægsseddel

Tarceva®

Produktresumé og indlægsseddel

Tecentriq®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*


*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

V

Vabysmo®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientvejledning*

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

X

Xofluza®

Produktresumé og indlægseddel

Z

Zelboraf®

Produktresumé og indlægsseddel

Vores lægemidler i alfabetisk orden

B

Erivedge®

Produktresumé og indlægsseddel
Huskekort til sundhedspersonale*
Information til patienter*
Retniningslinjer for patientvejledning (til sundhedspersonale)*

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

Mircera®

Produktresumé og indlægsseddel

Tecentriq®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

Avastin®

Produktresumé og indlægsseddel

Herceptin®

Produktresumé og indlægsseddel

Kadcyla®

Produktresumé og indlægsseddel
Informationsmateriale til sundhedspersonale*

Perjeta®

Produktresumé og indlægsseddel

Phesgo®

Produktresumé og indlægsseddel

Tecentriq®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

C

Pulmozyme® 1 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Produktresumé
Indlægsseddel

H

Hemlibra®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*
Information til patient og omsorgsperson*
Information til laboratoriepersonale*
Information til sundhedspersonale*

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

K

RoActemra®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*
Informationsmateriale til patienter*
Vigtig information til sundhedspersonale*
Trinvis doserings- og administrationsvejledning til sundhedspersonale*

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

L

MabThera®

Produktresumé og indlægsseddel
Informationsmateriale til patienter*
Sammenligningskort til sundhedspersonale*
Vejledning til sundhedspersonale (subkutan injektion)*
Vigtig information til sundhedspersonale (ikke-onkologiske indikationer)*

RoActemra®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*
Informationsmateriale til patienter*
Vigtig information til sundhedspersonale*
Trinvis doserings- og administrationsvejledning til sundhedspersonale*

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

Tecentriq®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

Avastin®

Produktresumé og indlægsseddel

Alecensa®

Produktresumé og indlægsseddel

Avastin®

Produktresumé og indlægsseddel

Gavreto®

Produktresumé og indlægsseddel

Rozlytrek®

Produktresumé og indlægsseddel

Tarceva®
Produktresumé og indlægsseddel

Tecentriq®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

Gazavaro®

Produktresumé og indlægsseddel

Lunsumio®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*
Patientkort (engelsk)*

MabThera®

Produktresumé og indlægsseddel
Informationsmateriale til patienter*
Sammenligningskort til sundhedspersonale*
Vejledning til sundhedspersonale (subkutan injektion)* Vigtig information til sundhedspersonale (ikke-onkologiske indikationer)*

Polivy®

Produktresumé og indlægsseddel

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

M

Herceptin®

Produktresumé og indlægsseddel

Cotellic®

Produktresumé og indlægsseddel

Zelboraf®

Produktresumé og indlægsseddel

OREVUS®

Produktresumé og indlægsseddel

N

Enspryng®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientkort*
Patientkort (engelsk)*

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

Rozlytrek®

Produktresumé og indlægsseddel

Avastin®

Produktresumé og indlægsseddel

P

Madopar® "62,5" og "125", kapsler, hårde

Produktresumé
Indlægsseddel

Madopar® "125", tabletter

Produktresumé
Indlægsseddel

Madopar® Depot

Produktresumé
Indlægsseddel

Madopar® Quick "62,5" og "125", dispergible tabletter

Produktresumé
Indlægsseddel

S

Evrysdi®

Produktresumé og indlægsseddel

T

Avastin®

Produktresumé og indlægsseddel

Ø

Vabysmo®

Produktresumé og indlægsseddel
Patientvejledning*

*Bemærk: Uddannelsesmaterialet på denne hjemmeside er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.Vores lægemidler inddelt efter sygdomsområde

please be aware that you are leaving this website.