PressePressemeddelelser & nyheder

Pressemeddelelse: Medicinrådet har vurderet, at danske kræftpatienter nu kan få adgang til Europas første PD-(L)1 immunterapi til subkutan injektion

 • Medicinrådet har vurderet, at Tecentriq® SC (subkutan injektion) kan anvendes til behandling af de samme indikationer, som er anbefalet af Medicinrådet for IV formuleringen1.

 • Tecentriq® SC reducerer behandlingstiden til ca. syv minutter, og det kan betyde en mindre invasiv behandlingsløsning og øget fleksibilitet for både patienter og sundhedspersonale, vurderer overlæge Jens Benn Sørensen, Rigshospitalet.

København, Danmark, 3. juni 2024

Fremover vil hundredvis af danske kræftpatienter kunne spare tid på deres behandlinger på hospitalet. Medicinrådet har netop vurderet, at kræftbehandlingen Tecentriq®til subkutan administration kan anvendes til de samme indikationer, som Medicinrådet har anbefalet for IV formuleringen1. Tecentriq® SC er Europas første PD-(L)1 immunterapi til subkutan injektion, og den subkutane administration kan reducere behandlingstiden sammenlignet med Tecentriq®IV2:

”Subkutan administration kan give mere fleksibilitet i patientplejen og giver både patienter og sundhedspersonale mulighed for en hurtigere og mindre invasiv behandlingsløsning. Det har stor værdi for disse patienter, der ofte er meget syge”, siger overlæge Jens Benn Sørensen, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet.

Hidtil er Tecentriq® blevet givet ved IV-infusion med en gennemsnitlig administrationstid på ca. 30-60 minutter2. Den nye subkutane formulering, der er EMA godkendt til sammeindikationer som Tecentriq®IV (lunge-, lever-, blære- og brystkræft*), er klar-til-brug, administreres hver 3. uge og vil reducere behandlingstiden helt ned til ca. syv minutter 2*

Kortere behandlingstid frigiver kapacitet

Hos Roche er de glade for at kunne introducere den nye subkutane formulering:

”At administrere Tecentriq® subkutant giver patienterne større fleksibilitet, samtidig med at det hjælper med at frigøre ressourcer i et presset sundhedssystem. Ud over at tilbyde kortere behandlingstid har den subkutane injektion også den fordel, at det potentielt kan ordineres af en læge og administreres af en sundhedsfaglig person uden for hospitalet i et miljø tættere på patienterne, hvilket kan åbne nye muligheder i det nære sundhedsvæsen”, fortæller Pia Møllgaard Mikkelsen, Oncology Lead hos Roche Pharmaceuticals A/S.

Overlæge Jens Benn Sørensen er enig i, at den subkutane behandlingsløsning kan være med til at skubbe positivt på en løsning af nogle af de ressourceudfordringer, det danske sundhedsvæsen oplever:

”Det er en positiv nyhed, at der fremover vil være flere muligheder for at behandle disse patientgrupper. Når behandlingstiden tilmed kan reduceres så markant, vil det uden tvivl kunne frigøre betydelige ressourcer blandt sundhedspersonalet,” siger Jens Benn Sørensen.

Patienter foretrækker subkutan injektion

Data fra Fase II studiet IMscin002**, som tidligere på året blev præsenteret på den Europæiske Lungekræft Kongres (ELCC), viser, at 71 % patienter med ikke-småcellet lungekræft foretrækker subkutan injektion i forhold til IV-infusion3. De vigtigste årsager til dette inkluderer mindre tid i klinikken (64 %), øget komfort under behandling (46 %) samt reduceret følelsesmæssig belastning (30 %)3.

For spørgsmål eller yderligere information, er I meget velkomne til at kontakte:


Roche Danmark

Christina Marie Høj Sørensen
Communications Leader
Roche Pharmaceuticals A/S

Tel.: +45 4214 2903
E-mail: [email protected] eller [email protected]

Om Tecentriq SC*

Tecentriq®(atezolizumab) i Tecentriq® SC er det samme monoklonale antistof som i Tecentriq®IV5. Det er designet til at binde sig til et protein kaldet programmeret dødsligand-1 (PD-L1), som udtrykkes på tumorceller og tumorinfiltrerende immunceller, og blokerer dets interaktioner med både PD-1- og B7.1-receptorer. Ved at hæmme PD-L1 kan Tecentriq muliggøre aktivering af T-celler. Tecentriq er en cancerimmunterapi.

Tecentriq® SC er en kombination af atezolizumab med Halozyme Therapeutics' Enhanze® drug delivery-teknologi. Enhanze-teknologien er baseret på en patentbeskyttet rekombinant human hyaluronidase PH20 (rHuPH20), et enzym, der lokalt og midlertidigt nedbryder hyaluronan - et glykosaminoglykan eller en kæde af naturlige sukkerarter i kroppen - i det subkutane rum. Det øger gennemtrængeligheden af vævet under huden, så Tecentriq kan trænge ind og hurtigt spredes og absorberes i blodbanen.

*Tecentriq® SC er EMA godkendt til anvendelse ved følgende indikationer:

Urotelialt karcinom
Monoterapi

 • Lokalt fremskreden eller metastatisk urotelialt karcinom efter forudgående kemoterapi eller hvor

 • cisplatin ikke er egnet og hvor tumorer har PD-L1-ekspression ≥ 5 %.

Ikke-småcellet lungecancer
Monoterapi

 • Førstelinjebehandling af metastatisk ikke-småcellet lungecancer, hvor tumorer har PD-L1-ekspression ≥ 50 % af tumorinfiltrende immunceller uden EGFR- eller ALK-positive mutationer.

 • Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer efter forudgående kemoterapi. Ved EGFR mutation eller ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer skal targeteret behandling gives først.

Kombinationsbehandling med bevacizumab, paclitaxel og carboplatin

 • Førstelinjebehandling af metastatisk ikke-planocellulært, ikke-småcellet lungecancer. Ved EGFR mutation eller ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer, er behandling med atezolizumab i kombination med bevacizumab, paclitaxel og carboplatin kun indiceret efter behandlingssvigt med relevante targeterede lægemidler.

Kombinationsbehandling med paclitaxelalbumin og carboplatin

 • Førstelinjebehandling af metastatisk ikke-planocellulært, ikke-småcellet lungecancer uden EGFR- eller ALK-positive mutationer.

Småcellet lungecancer
Kombinationsbehandling med carboplatin og etoposid

 • Førstelinjebehandling af småcellet lungecancer i udvidet sygdomsstadie.

Brystkræft
Kombinationsbehandling med paclitaxelalbumin

 • Lokalt fremskreden eller metastatisk, triple negativ brystkræft, hvor tumorer har PD-L1-ekspression ≥ 1 %, uden tidligere kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Hepatocellulært carcinom
Kombinationsbehandling med bevacizumab

 • Fremskreden eller inoperabel hepatocellulært carcinom, som ikke tidligere har modtaget systemisk behandling.

**Om IMscin002-undersøgelsen

IMscin002 er et fase II, globalt overkrydsningsstudie, der evaluerer patientpræference mellem subkutan og intravenøs formulering af Tecentriq®. Studiet inkluderede 179 patienter inklusiv patienter med PD-L1 positiv stadium II-IIIB (tidlig og lokoregional) NSCLC, som havde afsluttet adjuverende platinbaseret kemoterapi uden tegn på sygdomstilbagefald og patienter med ubehandlet PD-L1>50% stadium VI NSCLC.

Om Roche

Roche blev grundlagt i 1896 i Basel, Schweiz, som en af de første industrielle producenter af lægemidler, der markedsføres under et bestemt brandnavn, og er vokset til verdens største bioteknologiske virksomhed og den globale leder inden for in vitro-diagnostik. Virksomheden stræber efter videnskabelig ekspertise for at opdage og udvikle medicin og diagnostik til at forbedre og redde livet for mennesker over hele verden. Vi er pionerer inden for personlig sundhedspleje og ønsker yderligere at ændre den måde, sundhedspleje leveres på, for at få en endnu større indflydelse. For at yde den bedste pleje til hver enkelt person samarbejder vi med mange interessenter og kombinerer vores styrker inden for diagnostik og lægemidler med dataindsigter fra den kliniske praksis.

I anerkendelse af vores bestræbelser på at forfølge et langsigtet perspektiv i alt, hvad vi gør, er Roche blevet udnævnt til en af de mest bæredygtige virksomheder i medicinalindustrien af Dow Jones Sustainability Indices for trettende år i træk. Denne udmærkelse afspejler også vores indsats for at forbedre adgangen til sundhedspleje sammen med lokale partnere i alle de lande, hvor vi arbejder. Genentech i USA er et helejet medlem af Roche-koncernen. Roche er majoritetsaktionær i Chugai Pharmaceutical, Japan.

For mere information, besøg venligst www.roche.com.

Referencer
 1. Vurdering fra Medicinrådet: https://medicinraadet-classic.azureedge.net/media/mpcpuhyx/notat-vedr-vurdering-af-sukutane-formuleringer-af-atezolizumab.pdf

 2. Tecentriq (atezolizumab) Produktresumé (SmPC). Sidst ændret maj 2024: European Medicines

  Agency (EPAR). Tecentriq, INN-atezolizumab. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tecentriq-epar-product-information_en.pdf.

 3. Cappuzzo F, Zvirbule Z, Korbenfeld E, et al. Primary results from IMscin002: A study to evaluate

  patient- and healthcare professional reported preferences for atezolizumab subcutaneous vs

  intravenous for the treatment of NSCLC. Presented at ELCC; 21 March 2024.

M-DK-00000977/v1.0/3. juni 2024

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.

KontaktRoche worldwidelinkedinfacebookInstagramtwitterOm RocheDet mener viPharma løsningerPresseKarrierePrivacy noticeLegal statementCookie policy