Bæredygtighed

Roche er optaget af at drive virksomhed på den mest ansvarlige og bæredygtige måde. Derfor sigter vi efter at have balance mellem vores økonomiske, miljømæssige og sociale bundlinje.

Den samlede indsats fra Roches afdelinger i Danmark og resten af verden har skabt konkrete resultater. Således har det anerkendte ”Dow Jones Sustainability Index” i 2018 udnævnt Roche som førende i bæredygtighed for 10. år i træk. Denne analyse har vurderet den sociale, økonomiske og miljømæssige indsats hos de største firmaer inden for lægemidler, bioteknologi og ”life science”.


I Roche søger vi at skabe bæredygtig vækst og værdi i vores virksomhed ved at:

  • Lede vores forretning ansvarligt med en høj grad af corporate governance
  • Skabe arbejdspladser med meningsfyldt arbejde
  • Sikre adgang til vores produkter for dem, der har brug for dem
  • Værdsætte vores medarbejdere og beskytte deres sikkerhed
  • Reducere de miljømæssige konsekvenser af vores produkter og aktiviteter


Roches danske filial bidrager til mere bæredygtighed

Roches danske filial yder en række bidrag til den globale virksomheds strategi for bæredygtighed. Når det fx kommer til miljømæssige initiativer, har vi blandt andet iværksat:

  • Grøn genanvendelse
  • Besparende initiativer af vand og el
  • Anvendelse af bæredygtige energikilder – fx solcelleanlæg og havvindmølleenergi

DJSI


Læs mere om Roche globale fokus på bæredygtighed her.

Roche har også udarbejdet en række holdningspapirer, som stiller skarpt på bæredygtighed i forhold til emner som energi, klimaforandringer, vand, miljø, forebyggelse og nedbringelse af forurening, affaldshåndtering samt nanoteknologi. Disse holdningspapirer kan downloades på Roches globale hjemmeside ved at klikke her.