Leder: Data er nøglen til bedre sundhed

Data kan udløse et paradigmeskifte. Data kan give en dybere indsigt i, hvordan sygdomme kan opstå og udvikle sig forskelligt hos patienter, hvordan vi bedre kan målrette og individualisere behandlingen til den enkelte patient, og hvordan sundhedsvæsenet bedst kan indfri befolkningens forventninger til og behov for en moderne og effektiv behandling. Den vision deler en række forskere, klinikere og andre fagfolk, som Perspektiv & debat har talt med. Meget tyder på, at denne vision snart kan blive realiseret.

Allerede i dag kan data om patienters sygdom og behandling kombineres og analyseres, uanset at det juridisk kan være komplekst. Data kan give en meningsfuld forståelse af sygdomsforløb og sætte fokus på, hvordan sygdomme rammer nogle befolkningsgrupper, mens andre går fri. Corona-pandemien er et godt eksempel på dette. Vores danske data rummer nemlig detaljeret viden om millioner af patienters sygdomme og behandlinger. Med brugen af den viden kan forskerne og klinikerne få en systematisk indsigt i, hvordan patienter med samme sygdom responderer forskelligt på en behandling. Hvad virker og hvad virker ikke. Det kan føre til langt bedre segmentering og mere målrettet behandling, og dermed bane vejen for et sundhedsvæsen, der indretter sig efter patienternes behov og udnytter ressourcerne bedre ved at bruge data mere aktivt.

Teknologien er endnu ikke helt på plads. Men den udfordring skal nok blive løst. Projektet OSCAR arbejder konkret med en analyseplatform, der kan tilvejebringe tidstro analyser af anonymiserede og krypterede sundhedsdata hurtigt og sikkert og i fuld respekt for den enkelte borgers privatliv og rettigheder over egne data. Når den model er på plads, vil en væsentlig milepæl være nået, og vi vil være et skridt nærmere en effektiv udnyttelse af danske sundhedsdata.

Ambitionerne bør dog ikke begrænse sig til alene at bruge danske sundhedsdata. Med landets 6,8 mio. indbyggere bliver talgrundlaget hurtigt for lille til, at der kan opnås holdbare konklusioner. Derfor er det positivt, at EU-Kommissionen har stillet forslag om et ”Europæisk Sundhedsdatarum” (EHDS), som netop kan sikre udveksling og brug af sundhedsdata på tværs af EU-landene uden at gå på kompromis med sikkerhed og rettigheder. Det kan accelerere forskning, udvikling og innovation til gavn for patienterne. Lad os sammen tage et skridt mod bedre brug af sundhedsdata – og dermed sikre at dansk kræftbehandling kommer op på højeste internationale niveau.

God læselyst!

Darine Ghanem

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.

KontaktRoche worldwidelinkedinfacebookInstagramtwitterOm RocheDet mener viPharma løsningerPresseKarrierePrivacy noticeLegal statementCookie policy