Det mener vi
Danmark er en stærk life science-nation med gode vilkår for udvikling og optag af innovative løsninger. Der er imidlertid fortsat et stort uforløst potentiale og mulighed for indsatser, der kan forbedre rammevilkårene for dansk life science markant - til gavn for samfundet, industrien og patienten.

Vi bestræber os på at takle udækkede patientbehov gennem banebrydende forskning. Med videnskabelige gennembrud og ny teknologi kan vi i stigende grad gennemskue præcist, hvordan lægemidler og diagnostik kan hjælpe med at løse eller forbedre problemet. Vejen til langvarig succes fordrer partnerskaber mellem alle involverede – vores medarbejdere, patienter, sundhedsudbydere, myndigheder, universiteter samt mange andre parter. Vi tager vores ansvar alvorligt, og vi vil arbejde målrettet for i fællesskab at udvikle et mere bæredygtigt dansk sundhedsvæsen med patienten i fokus.

Der bør skabes større social og geografisk lighed i sundhed. Det kræver ikke alene en bredspektret indsats, men også en erkendelse af, at vejen dertil nås ved, at patienter behandles forskelligt – afhængig af deres livsvilkår, udfordringer og behov.

Styrk rammevilkårene for klinisk forskning

Den globale konkurrence for at tiltrække klinisk forskning er skærpet betydeligt de senere år. Skal Danmark fastholde sin styrkeposition som ét af de førende lande i verden inden for klinisk forskning, må rammebetingelserne prioriteres yderligere.

Rette behandling til rette pris

For at sikre let og lige adgang til ny medicin for danske patienter er det afgørende, at samfundet fortsat investerer i nye innovative behandlingsmuligheder.

Personlig medicin skal have en central plads i fremtidens behandling

I disse år ses en rivende udvikling inden for forskning i og behandling med personlig medicin til en række sygdomme. Det kan føre til mere effektive og skånsomme behandlinger, og at patienten kan undgå unødige bivirkninger.

Skab mulighed for bedre brug af sundhedsdata

Danmark har verdens bedste sundhedsdata med potentiale til at styrke forskning og accelerere udvikling af nye sundheds- teknologier. Det forudsætter, at offentlige og private aktører får bedre, hurtigere og mere effektiv adgang til sundhedsdata.

Skab bedre og hurtigere adgang til ny medicin

Hurtigere og mere smidig sagsbehandling, anerkendelse af særlige forhold omkring nye lægemidler til sjældne sygdomme, og mere effektiv implementering af QALY-metode skal sikre patienter bedre adgang til nye behandlinger.

Styrk indsatsen over for ulighed i sundhed

please be aware that you are leaving this website.