PressePressemeddelelser & nyheder

Nyhed: SDU og Roche vil styrke det danske life science-miljø

Syddansk Universitet og Roche har indgået partnerskabsaftale om sundhedsrelateret forskning, innovationsaktiviteter, udvikling af sundhedsteknologier samt uddannelse.

 En formaliseret partnerskabsaftale mellem Syddansk Universitet (SDU) og biotekselskabet Roche har til formål at styrke det danske life science-miljø og skabe værdi for det danske sundhedsvæsen og de danske patienter.

Den overordnede målsætning med aftalen er at etablere et tættere og mere systematisk samarbejde mellem universitetet og den globale biotekvirksomheds tre danske enheder til fordel for begge aftalepartnere inden for områder som sundhedsforskning og innovationsaktiviteter, herunder nye sundhedsteknologier.

Rammeaftalen har til formål at guide parterne i realiseringen af de projekter og opgaver, de enkeltvis og i fællesskab påtager sig at udføre som en del af aftalen. Endelig bygger aftalen på en gensidig interesse om at forbinde universitetets life science-studerende med Roche for derigennem at udvikle den danske life science-dagsorden gennem aktiviteter og konkrete projekter.

Parterne har som en del af aftalens indgåelse identificeret potentielle samarbejdsområder, der er enighed om har potentialet til at blive udviklet til konkrete projekter. Det er således besluttet, at fokus i aftaleperiodens første år skal ligge inden for udnyttelsen af robotteknologi og AI til at forbedre patientforløb fra den første diagnose til behandling og eventuel efterfølgende monitorering. Dertil kommer uddannelsesmæssige aktiviteter samt udviklings- og innovationsprojekter og vidensdeling.

”SDU’s partnerskabsaftale med Roche afspejler vores ønske om at fastholde og videreudvikle det mangeårige samarbejde, vi har haft med Roche. Udgangspunktet er godt, og vi ser et stort potentiale i samarbejdet både inden for en række studenterrettede aktiviteter men i høj grad også på forsknings- og innovationsområdet”, siger Søren E. Frandsen, chef for SDU’s Research & Innovation Organisation (SDU RIO).  

”Samarbejdet med Roche ser vi som en integreret del af SDU’s både dybe og brede samarbejde i life science-klyngen og ønsket om at styrke sammenhængskraften i det samlede danske økosystem for innovation. Det gælder både i forbindelse med de studerendes overgang fra studieliv til arbejdsmarked, og de muligheder der ligger i de konkrete forsknings- og innovationsprojekter på det brede life science-område”.

”Vi forventer, at samarbejdet vil levere konkrete resultater. Ud over flere samarbejdsprojekter med udspring i konkrete innovationsbehov ligger der også et stort uforløst potentiale inden for studenteriværksætteri og etablering af forskningsbaserede spin-outs fra SDU”, supplerer Søren E. Frandsen, SDU RIO. 

“Det har af flere årsager været helt oplagt for os at finde sammen med SDU i et formaliseret samarbejde. Regionen er anerkendt for at være det danske epicenter for automatisering og robotteknologi, og SDU har en lang og succesrig historie for samarbejde med private virksomheder omkring nye teknologier. Senest under Coronakrisen beviste de deres evne til at analysere nogle helt nye behov og handle innovativt og hurtigt derefter,” udtaler Bo Ritsmar, Site Head for Roche Innovation Center Copenhagen, på vegne af Roches tre danske enheder, og han uddyber:

”Dertil kommer, at SDU har bevist sin berettigelse som en særdeles relevant partner gennem de mange spin-outs, der har deres oprindelse fra universitetet. Og personligt føler jeg en helt naturlig tilknytning til SDU. Det var netop en spin-out herfra, der blev til det senere Santaris Pharma, som jeg blev en del af, og som Roche opkøbte i 2014 og gjorde til ét af vores syv globale forsknings- og innovationscentre. Det er ikke helt forkert at betragte vores nuværende Roche Innovation Center Copenhagen som vores fælles barn.” 

Roche består i Danmark af de tre enheder Roche Innovation Center Copenhagen, Roche Diagnostics A/S og Roche Pharmaceuticals A/S. Dermed repræsenterer Roche hele værdikæden inden for dansk life science fra forskning og udvikling over diagnostik til behandling. Alle Roches tre danske enheder er en del af partnerskabsaftalen med SDU.

  • Aalborg Universitet (AAU), indgået i 2020

  • Aarhus Universitet (AU), indgået i 2018

  • Copenhagen Business School (CBS, indgået i 2019

  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU), indgået I 2019

  • Københavns Universitet (KU), indgået i 2020

  • Syddansk Universitet (SDU), indgået i 2021

Yderligere oplysninger:

Søren E. Frandsen, chef for SDU’s Research & Innovation Organisation (SDU RIO)
Mobil:
E-mail: 

Lars Berendt, kommunikationschef, Roche Diagnostics A/S
Mobil:
E-mail: 

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.

KontaktRoche worldwidelinkedinfacebookInstagramtwitterOm RocheDet mener viPharma løsningerPresseKarrierePrivacy noticeLegal statementCookie policy