PressePressemeddelelser & nyheder

Nyhed: Fuldautomatiske laboratorier til hele Region Syddanmark

30 millioner årlige analysesvar på 1,2 millioner borgeres blodprøver med en svartid på kun 60 minutter for hver prøve. Region Syddanmark fortsætter samarbejdet med Roche Diagnostics, der med de nyeste teknologier sikrer fuldautomatiske, fremtidssikrede og bæredygtige løsninger til de klinisk biokemiske laboratorier på regionens syv hospitaler.

Med 1,2 millioner borgere og mere end 300  lægeklinikker forventes de klinisk biokemiske laboratorier på de syv hospitaler i Region Syddanmark at skulle levere 30 millioner prøvesvar årligt i en skalérbar forøgelse i løbet af de næste 10 år.

Dertil har Region Syddanmark efter en udbudsproces indgået aftale med Roche Diagnostics A/S om implementeringen af de nyeste, højteknologiske laboratorieløsninger til de klinisk biokemiske laboratorier på hospitalerne i Odense, Svendborg, Kolding, Vejle, Sønderborg, Aabenraa og Esbjerg.

Roche Diagnostics kommer dermed til at spille en rolle i regionens realiseringen af dens visioner om blandt andet at “videreudvikle laboratorierne til at være helt i front med produktionsteknologiske løsninger, der matcher moderne fremsynet sygehusdrift.”

Unikke og integrerede løsninger på tværs af regionen

Regionen forventer således “en fortsat stigning i antallet af rekvirerede analyser og den hastighed og kvalitet,  hvormed ydelserne skal leveres. Også den demografiske udvikling tilsiger en stigning i aktiviteten. Samtidig er sundhedsvæsenet presset ressourcemæssigt, såvel personalemæssigt som økonomisk, hvilket nødvendiggør en yderligere rationalisering og effektivisering af laboratoriedriften gennem brug af automatiseringsløsninger samt ny avanceret teknologi.”

“Jeg er rigtig glad for, at vi nu får ens udstyr til håndtering af blodprøver på tværs af regionens sygehuse. Kravene til både hastighed, mængde og kvalitet vil stige i de kommende år, og derfor er det vigtigt, at systemet er så automatiseret som muligt. På den måde kan vi håndtere flere blodprøver hurtigere. Samtidig sikres samarbejdet på tværs af de syv laboratorier og en ensartet kvalitet af prøveresultat for den enkelte patient, uanset hvilket sygehus de kommer på i Region Syddanmark”, udtaler lægelig direktør på OUH Bjarne Dahler-Eriksen, der er formand for styregruppen bag udbuddet.

Med de nyeste, højteknologiske analysesystemer er Roche Diagnostics i stand til at tilbyde specielt designede og integrerede automatiseringsløsninger til hvert af de pågældende syv laboratorier, der til fulde indfrier Region Syddanmarks ønsker og behov. 

Herfra vil prøveresultaterne blive formidlet til patienterne på blandt andet sygehusenes ambulatorier og sengeafsnit samt til patienterne hos regionens mere end 300 almen- og speciallægeklinikker.

"Vi ser meget frem til at fortsætte vores samarbejde med Region Syddanmark og dermed bidrage til realiseringen af regionens overordnede sundhedsambitioner. Med den løsning,  Region Syddanmark har valgt for den kommende kontraktperiode, vil vi være i stand til at håndtere regionens nuværende og fremtidige behov samtidig med, at vi i fællesskab vil kunne adressere nogle af regionens udfordringer”, udtalte Tim Himes, General Manager Roche Diagnostics, i forbindelse med underskrivelsen af kontrakten tirsdag den 25. juni og uddybede:

"Vi er naturligvis særligt stolte af, at vi på baggrund af vores produktudvikling kan tilbyde Region Syddanmark de nyeste og mest avancerede teknologier til de kliniske biokemiske laboratorier på regionens syv hospitaler, som fuldt ud lever op til de krævende tekniske specifikationer. Dermed bliver regionens borgere sikret en effektiv og hurtig diagnosticering, Vi er også rigtig tilfredse med at støtte gennemførelsen og vedligeholdelsen af den fremtidige løsning med vores lokalt baserede service- og supportmedarbejdere og dermed kunne yde den nødvendige fleksibilitet til at tilpasse sig det ændrede sundhedsmiljø.  Det er vigtige parametre, der understøtter regionens fokus på at skabe en fremtidssikret og bæredygtig diagnostisk infrastruktur i Syddanmark."

Værdi for personale og patienter

Systemet tilbyder en state-of-the-art automatisering, der bidrager til at lette presset og samtidig sikre en mere effektiv udnyttelse af personaleressourcerne.

Samtidig har borgerne været tænkt ind i enhver del af løsningen for så vidt angår de væsentlige parametre i moderne sundhedstilbud; patientbehandling, patientforløb, patientoplevelse og patientsikkerhed.

Den relevante og hurtigere diagnosticering sikrer således en effektiv patientbehandling gennem de korte, forudsigelige og ensartede svartider på typisk alt andet lige 60 minutter for hver enkelt prøve til gavn for såvel personale som patienter. Løsningen understøtter ligeledes det gode patientforløb - også på tværs af regionens syv hospitaler - gennem den regionale harmonisering af analysemetoderne.

Bidrager til grøn omstilling

Bæredygtighed er dybt forankret i hele Roches organisation, hvilket virksomhedens årelange placering i toppen af det internationale Dow Jones-bæredygtigshedsindeks over medicovirksomheder vidner om, og dermed også i produktporteføljen,

Roches produktudvikling betyder således, at der med udskiftningen til den nyeste serie af højteknologiske instrumenter og forbrugsvarer samtidig følger en forbedring af laboratoriedriftens klimaaftryk.

Eksempelvis sikrer Roches innovation inden for reagenser en samlet reduktion af CO2-udledning på globalt plan på op mod 258.000 tons inden 2030, ligesom de enkelte laboratorier vil opleve, at hvert enkelt prøveresultat er forbundet med  op til 78% mindre fast affald, 43% mindre prøvevolumen og 36% mindre vandforbrug.

Eksempler på den konkrete klimamæssige betydning af investeringen i Roches nyeste teknologiske løsninger i Regions Syddanmark fremgår af faktaboksen nederst i denne nyhed.

Lokal projektstyring med global support

Den nye kontrakt omfatter regionens syv hospitaler på syv forskellige lokationer fordelt over hele det syddanske opland med Afdeling for Blodprøver og Biokemi på Nye Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling på OUH Svendborg Sygehus på Fyn. 

Dertil kommer de jyske adresser med Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling på Sygehus Lillebælt på både Kolding Sygehus og Vejle Sygehus, Biokemisk og Immunologisk Klinik på Sygehus Sønderjylland på både Sønderborg Sygehus og Aabenraa Sygehus, som Roche allerede har et indgående samarbejde med gennem den nuværende kontrakt. Endelig er Klinisk Biokemisk Afsnit på Sydvestjysk Sygehus på Esbjerg Sygehus en tilføjelse i forhold til den nuværende kontrakt, som Roche ser meget frem til at indlede samarbejde med.

“Der er tale om den kvantitativt måske største laboratorieopgave herhjemme, og vi ser meget frem til samarbejdet og ikke mindst at få installeret de nye løsninger på de syv hospitaler. Vi står klar med vores lokalt baserede team her i Danmark og vil samtidig have mulighed for at trække på nogle af vores globale specialister i Roche i netop implementeringsfasen,” udtaler Naomi Abudi, kommerciel direktør i Roche Diagnostics. 

Inden laboratorierne går i drift vil medarbejderne på laboratorierne og regionens egne medicoteknikere have gennemgået den nødvendige undervisning og træning, som aftalt med regionen.

Når laboratorierne går i drift, vil service og support af instrumenterne fortsat blive foretaget i det allerede velfungerende samspil mellem regionens medicoteknikere og Roches lokale serviceteknikere.

Kontrakten mellem Region Syddanmark og Roche Diagnostics A/S er 10-årig og så længe regionen har det pågældende udstyr i drift.

Til den samlede løsning vil Roche - i lighed med sammenlignelige laboratorieløsninger - benytte en udvalgt gruppe af underleverandører til specifikke delløsninger, hvor det giver størst mening og effekt for regionen, hospitalerne og patienterne, og hvor de pågældende systemer indfrier Roches kvalitetskrav.

Fakta om Roches bidrag til grøn omstilling i Region Syddanmark

Med udskiftningen til den nyeste serie af højteknologiske instrumenter og forbrugsvarer følger en forbedring af laboratoriedriftens klimaaftryk i Region Syddanmark.

Eksempelvis sikrer Roches innovation inden for reagenser en samlet reduktion af CO2-udledning på globalt plan på op mod 258.000 tons inden 2030, ligesom de enkelte laboratorier vil opleve, at hvert enkelt prøveresultat er forbundet med  op til 78% mindre fast affald, 43% mindre prøvevolumen og 36% mindre vandforbrug.

Konkret er eksempelvis holdbarheden på reagensen til kemi-modulerne, der anvendes til det kommende system i Region Syddanmark, blevet forlænget fra 28 til minimum 126 dage og for flere af analyserne helt op til 182 dage, hvilket minimerer spild af reagens.

Kalibreringsfrekvensen er ligeledes forlænget og antallet af tests i de enkelte kassetter er øget med op til 250%. Tilsvarende betyder overgangen fra reagensen til immunologi-modulet, at antallet af tests per pakke er øget fra 100 til 300, ligesom holdbarheden er forlænget fra 28 til 84 dage for  hovedparten af analyserne. 

Dertil kommer en reduktion i anvendelsen af plastic på 78% og det nødvendige opbevaringsplads i blandt andet køleskabe kan med disse forbedringer nedsættes fra 394 til 164 liter (58%) med en samtidig forøgelse af indholdet, hvilket samlet har positiv betydning for transport, opbevaring, antallet af kassetter i brug, reagensspild samt efterfølgende for affald og destruktion. Systemreagensernes pladsforbrug er reduceret med 30%, hvilket ligeledes resulterer i mindre forbrug af reagens, mindre flasker, mindre anvendelse af plastic og mindre affald. 

Endelig er driften af de nye instrumenter forbundet med en reduktion i såvel strøm- og vandforbrug samt varmeudledning, ligesom instrumenternes højere kapacitet og pladsbesparende fysiske størrelser medvirker til at spare ressourcer og optimere workflows på afdelingerne.

MC-DK-01626

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.

KontaktRoche worldwidelinkedinfacebookInstagramtwitterOm RocheDet mener viPharma løsningerPresseKarrierePrivacy noticeLegal statementCookie policy