PressePressemeddelelser & nyheder

Nyhed: Højteknologisk laboratorium i Horsens

Regionshospitalet i Horsens er med Roches nyeste laboratorie-platform nu fuldautomatisk, mere bæredygtigt og klar til at analysere over fire millioner diagnostiske tests om året. For hospitalets patienter giver løsningen hurtigere svartider og højere analysekvalitet.

Prøver fra 220.000 borgere i Horsens-, Hedensted-, Skanderborg- og Odder-området vil fremover blive analyseret i et nyt fuldautomatiseret laboratorium på Regionshospitalet Horsens.

Den fuldautomatiske løsning imødekommer nogle af de mest presserende udfordringer, ambitioner og krav, såvel hospitalet som sundhedsvæsenet generelt står overfor og efterspørger inden for eksempelvis mangel på kvalificeret arbejdskraft og stigende kapacitetsbehov samt bæredygtighed.

Personale- og kapacitet imødekommes af den fuldt automatiserede løsning lige fra ankomsten af prøverne via rørpost over håndtering og forbehandling af prøverne forud for transporten til det relevante analytiske udstyr og slutteligt til arkivering med efterfølgende automatisk kassering af de færdiganalyserede prøver. Løsningen omfatter ligeledes en tablet-mulighed, der giver personalet adgang til løsningen, når laboratoriet ikke er fysisk bemandet i aften- og nattetimerne.

Markant bæredygtig løsning

Bæredygtighed er dybt forankret i hele Roches organisation og dermed også i produktporteføljen, hvilket virksomhedens årelange placering i toppen af det internationale Dow Jones-bæredygtigshedsindeks over medicovirksomheder vidner om.

Det er netop Roches globale investering i udviklingen af bæredygtige løsninger, der har gjort det muligt at imødekomme hospitalets ambitioner og de stadigt stigende krav til grøn omstilling, som dermed bliver realiseret på regionalt dansk plan gennem valget af den pågældende produktserie. 

Konkret reducerer de nye installationer forbruget af såvel elektricitet som vand reduceret med henholdsvis cirka 35% for vand og omkring 15% for elektricitet. Løsningen sikrer også mindre spild og højere udnyttelse af reagenserne på grund af længere holdbarhed og et tilpasset antal tests i de enkelte reagenskassetter. Dertil kommer, at forbruget af pap og plastik i forbindelse med transport og produktion af reagenserne bliver reduceret med omtrent 65% .

Den samlede løsning skal i overensstemmelse med kontrakten allerede fra aftaleperiodens start levere fire millioner analyseresultater årligt med en disponeret forøgelse af kapaciteten på 63% over de kommende 10 år, idet aftaleperioden er otte årig med en option på yderligere to år.

Værdien af det nye laboratorium kommer ligeledes patienterne til gode i form af hurtigere og mere forudsigelige svartider på prøverne samt endnu højere kvalitet af prøveresultaterne.

Dialog, brugerinddragelse og samarbejder

Samarbejdet, dialogen og tilliden mellem Indkøb og Medicoteknik i Region Midtjylland og inddragelsen af laboratoriet gennem hele udbudsprocessen og Roche fremhæves af parterne som betydningsfuldt for dels at anvende muligheden i udbuddet til at opgradere systemet til den nyeste teknologi, dels  at tidsplanen for installationen af det nye laboratorium, der blev påbegyndt 2. oktober 2023, er blevet fulgt og overholdt.

“Vi har oplevet en gnidningsfri leverance af kvalitetsudstyr, som vi forventer fuldt ud vil opfylde vores krav til analysekvalitet og kapacitet i den daglige drift. Vi har været meget glade for samarbejdet med Roche i hele processen,” påpeger Else Marie Vestergaard, som er cheflæge på Regionshospitalet i Horsens.

Til den samlede løsning, der omfatter områderne kemi/immunkemi, koagulation og hæmatologi, har Roche anvendt en udvalgt gruppe af underleverandører til specifikke delløsninger, hvor det giver størst mening og effekt for regionen, hospitalet og patienterne, og hvor de pågældende systemer indfrier Roches kvalitetskrav.

Langvarig relation

Med den nye aftaleperiode vil den allerede mere end 40-årige samarbejdsrelation mellem hospitalet og Roche nå ind i sit femte årti.

”Vi er stolte over vores historiske relation til Horsens og den tillid, hospitalet igen viser os. Med den seneste løsning kan vi i fællesskab imødekomme nogle af de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor, samtidig med at vi kan skabe mere bæredygtige løsninger. Med en en state-of-the-art-løsning inden for fuldautomatiseret, digital laboratoriediagnostik kan vi imødekomme hospitales ambitioner om at blive mere bæredygtige, samtidig med at der bliver sikret hurtige svartider til fordel for patienterne,” udtaler Naomi Abudi, som er kommerciel direktør i Roche Diagnostics, og uddyber:

“Den konstruktive og tillidsfulde samarbejdsrelation og idèudveksling med personalet på laboratoriet og regionen, vil med sikkerhed både optimere rutinerne på laboratoriet og øge såvel patientoplevelsen som kvaliteten og sikkerheden for patienterne.”

Lokalt Roche-hold af specialister

Roche har haft et hold på 10 specialister tilknyttet installationsprojektet, hvoraf alle er lokalt ansatte og dansktalende samt flere af dem tillige bosiddende i det samme opland, som regionshospitalet i Horsens dækker.

“Samarbejde har været nøgleordet siden de første forhandlinger i forbindelse med udbuddet tilbage i 2021. Ledelsen og medarbejderne på laboratoriet har under hele forløbet deltaget og investeret tiden i at skræddersy den optimale løsning for hospitalet og patienterne,” fremhæver Lars Egebjerg, som er solutions partner i Roche Diagnostics, og understreger:

“Opbakningen og interessen har været fantastisk, og det har været inspirerende at arbejde med og understøtte de visioner, regionen og hospitalet har i forhold til patienterne og kvaliteten.”

Projektstyringen har ligeledes omfattet en succesrig validering af instrumenterne og planmæssig undervisning af medarbejderne på laboratoriet. Undervisningen og træningerne har dels haft til formål at sikre personalet de konkrete, tekniske færdigheder til anvendelsen af udstyret dels at medvirke til at udvikle et generelt højt kompetenceniveau i medarbejdergruppen. Undervisningen er, helt i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet, foregået på dansk.

Udover at tidsplanen, som blev aftalt mellem hospitalet, regionen og Roche, er blevet overholdt, ligger overdragelsen af laboratoriet godt et halvt år tidligere end de oprindelige specifikationer i udbudsmaterialet.

MC-DK-01574

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.

KontaktRoche worldwidelinkedinfacebookInstagramtwitterOm RocheDet mener viPharma løsningerPresseKarrierePrivacy noticeLegal statementCookie policy