PressePressemeddelelser & nyheder

Pressemeddelelse: Ny analyse viser: Subkutan kræftbehandling kan lette presset på sundhedspersonale

 • Ifølge en ny analyse kan det danske sundhedsvæsen potentielt få frigivet tid og ressourcer ved at implementere den subkutane version af PD-L1 immunterapien Tecentriq1.

 • Roche håber, at de nye behandlingsmuligheder kan komme både patienter og sundhedspersonale til gavn.

København, Danmark, 3. juni 2024

Landets lungekræftklinikker kan gennemsnitligt spare 9.760 arbejdstimer årligt1, hvis de behandler patienter2 med subkutan formulering i stedet for IV-infusion. Det viser en ny sundhedsøkonomisk analyse1, lægemiddelvirksomheden Roche i samarbejde med kræftafdelingen på Rigshospitalet netop har præsenteret ved den årlige kongres ISPOR.

Christian Graves Beck, der er Sundhedsøkonom, Nordic HTA Enabler hos Roche Danmark og har været med til at lave analysen, udtaler: ”Formålet med analysen var at afdække de potentielle omkostnings- og ressourcebesparelser ved at bruge SC-administration i stedet IV på et dansk hospital i ambulant regi. Resultaterne viser, at der kan være både tid og penge at spare ved at implementere subkutane behandlingsmuligheder”.

Den sundhedsøkonomiske analyse er lavet i samarbejde med to læger og en sygeplejerske fra kræftafdelingen på Rigshospitalet.

Behandlingstid kan reduceres markant

I den sundhedsøkonomiske analyse sammenlignes den nyligt godkendte PD-L1 immunterapi Tecentriq SC3 (subkutan injektion) med Tecentriq IV. Hidtil er Tecentriq blevet givet ved IV-infusion med en gennemsnitlig administrationstid på 30-60 minutter, mens Tecentriq SC, der er Europas første PD-(L)1 immunterapi til subkutan injektion, kan nedbringe behandlingstiden til cirka syv minutter4.

Med udgangspunkt i de ca. 800 lungekræftpatienter, der hvert år er egnede til behandling med PD-(L)1 immunterapi, svarer det omregnet til en årlig besparelse på ca. 9.760 arbejdstimer1, viser den sundhedsøkonomiske analyse.

Kan frigive ressourcer i et presset sundhedsvæsen

Resultaterne kommer oven på en lang periode, hvor tid og ressourcer har været en mangelvare i sundhedsvæsnet, og for Roche er den sundhedsøkonomiske analyse og udviklingen af Tecentriq SC et vigtigt eksempel på virksomhedens øgede fokus på samfundsøkonomien.

”Vi står overfor en stor udfordring i det danske sundhedsvæsen, hvor både vente- og behandlingstider er under stort pres. For Roche er det et vigtigt fokus, at vi kan bidrage med løsninger, der i sidste ende er med til at lette presset på landets hospitalsafdelinger til gavn for både patienter, sundhedspersonale og samfund”, siger Darine Ghanem, der er General Manager i Roche Danmark.

I januar 2024 modtog Tecentriq SC sin markedsføringstilladelse i EU og blev godkendt til samme indikationer som Tecentriq IV.

Behandlingen er nu tilgængelig på det danske marked.

For spørgsmål eller yderligere information, er I meget velkomne til at kontakte:


Roche Danmark

Christina Marie Høj Sørensen
Communications Leader
Roche Pharmaceuticals A/S

Tel.: +45 4214 2903
E-mail: [email protected] eller [email protected]

CS-ASSIST-analysen

Den samfundsøkonomiske analyse, Cost saving analysis of implementing subcutaneous formulation of atezolizumab in a Danish context (CS-ASSIST), blev præsenteret ved ISPOR 2024. Analysen er udført af Roche i samarbejde med to læger og en sygeplejerske fra kræftafdelingen på Rigshospitalet.

Kort om metoden

I analysen blev to scenarier opstillet for henholdsvis IV-infusion og subkutan administration (SC). De to scenarier blev sammenlignet med udgangspunkt i økonomiske omkostninger, inkl. alle direkte og indirekte udgifter, samt administrationstid. Antagelserne om tid og omkostninger i forbindelse med IV- og SC-administration blev udledt af atezolizumabs produktresumé4, de danske MTV-institutters omkostningsanalyse5, IMscin001-studiet6,7, og data fra den virkelige verden fra det danske hospitalsmedicinregister8.

For at sikre overensstemmelse med lokal klinisk praksis har relevant sundhedspersonale valideret antagelserne. Disse antagelser er baseret på behandling af PD-L1 ≥ 50 % patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Kort om resultaterne

I analysens udregninger tages udgangspunkt i, at ca. 800 patienter årligt behandles i Danmark for ikke-småcellet lungekræft med en gennemsnitlig behandlingstid på 8,2 måneder. Analysen viser, at:

 • implementering af subkutan administration kan give en tidsbesparelse på 9.760 arbejdstimer blandt sundhedspersonale sammenlignet med IV-infusion blandt denne patientgruppe.

 • implementering af subkutan administration kan give en samlet økonomisk besparelse på 250.400 euro sammenlignet med IV-infusion blandt denne patientgruppe.

Om Tecentriq SC*

Tecentriq®(atezolizumab) i Tecentriq SC er det samme monoklonale antistof som i Tecentriq IV9. Det er designet til at binde sig til et protein kaldet programmeret dødsligand-1 (PD-L1), som udtrykkes på tumorceller og tumorinfiltrerende immunceller, og blokerer dets interaktioner med både PD-1- og B7.1-receptorer. Ved at hæmme PD-L1 kan Tecentriq muliggøre aktivering af T-celler. Tecentriq er en cancerimmunterapi.

Tecentriq SC er en kombination af atezolizumab med Halozyme Therapeutics' Enhanze® drug delivery-teknologi. Enhanze-teknologien er baseret på en patentbeskyttet rekombinant human hyaluronidase PH20 (rHuPH20), et enzym, der lokalt og midlertidigt nedbryder hyaluronan - et glykosaminoglykan eller en kæde af naturlige sukkerarter i kroppen - i det subkutane rum. Det øger gennemtrængeligheden af vævet under huden, så atezolizumab kan trænge ind og hurtigt spredes og absorberes i blodbanen.

*Tecentriq SC er godkendt til anvendelse ved følgende indikationer:

Urotelialt karcinom
Monoterapi

 • Lokalt fremskreden eller metastatisk urotelialt karcinom efter forudgående kemoterapi eller hvor cisplatin ikke er egnet og hvor tumorer har PD-L1-ekspression ≥ 5 %.

Ikke-småcellet lungecancer
Monoterapi

 • Førstelinjebehandling af metastatisk ikke-småcellet lungecancer, hvor tumorer har PD-L1-ekspression ≥ 50 % af tumorinfiltrende immunceller uden EGFR- eller ALK-positive mutationer.

 • Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer efter forudgående kemoterapi. Ved EGFR mutation eller ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer skal targeteret behandling gives først.

Kombinationsbehandling med bevacizumab, paclitaxel og carboplatin

 • Førstelinjebehandling af metastatisk ikke-planocellulært, ikke-småcellet lungecancer. Ved EGFR mutation eller ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer, er behandling med atezolizumab i kombination med bevacizumab, paclitaxel og carboplatin kun indiceret efter behandlingssvigt med relevante targeterede lægemidler.

Kombinationsbehandling med paclitaxelalbumin og carboplatin

 • Førstelinjebehandling af metastatisk ikke-planocellulært, ikke-småcellet lungecancer uden EGFReller ALK-positive mutationer.

Småcellet lungecancer
Kombinationsbehandling med carboplatin og etoposid

 • Førstelinjebehandling af småcellet lungecancer i udvidet sygdomsstadie.

Brystkræft
Kombinationsbehandling med paclitaxelalbumin

 • Lokalt fremskreden eller metastatisk, triplenegativ brystkræft, hvor tumorer har PD-L1-ekspression ≥ 1 %, uden tidligere kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Hepatocellulært carcinom

Kombinationsbehandling med bevacizumab

 • Fremskreden eller inoperabel hepatocellulært carcinom, som ikke tidligere har modtaget systemisk behandling.

Om Roche

Roche blev grundlagt i 1896 i Basel, Schweiz, som en af de første industrielle producenter af lægemidler, der markedsføres under et bestemt brandnavn, og er vokset til verdens største bioteknologiske virksomhed og den globale leder inden for in vitro-diagnostik. Virksomheden stræber efter videnskabelig ekspertise for at opdage og udvikle medicin og diagnostik til at forbedre og redde livet for mennesker over hele verden. Vi er pionerer inden for personlig sundhedspleje og ønsker yderligere at ændre den måde, sundhedspleje leveres på, for at få en endnu større indflydelse. For at yde den bedste pleje til hver enkelt person samarbejder vi med mange interessenter og kombinerer vores styrker inden for diagnostik og lægemidler med dataindsigter fra den kliniske praksis.

I anerkendelse af vores bestræbelser på at forfølge et langsigtet perspektiv i alt, hvad vi gør, er Roche blevet udnævnt til en af de mest bæredygtige virksomheder i medicinalindustrien af Dow Jones Sustainability Indices for trettende år i træk. Denne udmærkelse afspejler også vores indsats for at forbedre adgangen til sundhedspleje sammen med lokale partnere i alle de lande, hvor vi arbejder. Genentech i USA er et helejet medlem af Roche-koncernen. Roche er majoritetsaktionær i Chugai Pharmaceutical, Japan.

For mere information, besøg venligst www.roche.com.

Referencer
 1. Cost saving analysis of implementing subcutaneous formulation of atezolizumab in a Danish context (CS-ASSIST), Beck C1, Fanø A1, Bjerrum A2, Aller ML2, Lassen U2.

  1. Roche Pharmaceuticals AS, Copenhagen Denmark

  2. Rigshospitalet, Copenhagen University,

   Blegdamsvej 9, 2100 Copenhagen, Denmark

 2. *Se længere nede for Tecentriq SC-indikationer.

 3. Burotto M, Zvirbule Z, Alvarez R, et al. IMscin001 Part 2 updated results: Efficacy, safety, immunogenicity, healthcare provider perspectives and patient-reported outcomes from the randomised Phase III study of atezolizumab subcutaneous vs intravenous in patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer. Presented at ESMO; 23 October 2023. Poster #1447P.

 4. Summary of Product Characteristics (SmPC): European Medicines Agency (EPAR). Tecentriq, INN-atezolizumab. [Last updated February 2024] Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tecentriq-epar-product-information_en.pdf.

 5. Danish Medicine Council - Omkostningsanalyse vedrørende ligestillede lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft hos patienter med PD-L1-ekspression ≥ 50 %. 2022.

 6. Burotto M et al. IMscin001 Part 2 updated results: Efficacy, safety, immunogenicity and patient-reported outcomes (PROs) from the randomised Phase III study of atezolizumab (atezo) subcutaneous (SC) vs intravenous (IV) in patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC). ESMO 2023. 2023.

 7. Clinicaltrials.gov. A Study to Investigate Atezolizumab Subcutaneous in Patients With Previously Treated Locally Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer 2024 [Available from: https://clinicaltrials.gov/study/NCT03735121.

 8. Based on Health Care Professional inputs (two physicians and one nurse)

 9. Burotto M, Zvirbule Z, Mochalova A, et al. IMscin001 Part 2: a randomised phase III, open-label, multicentre study examining the pharmacokinetics, efficacy, immunogenicity, and safety of atezolizumab subcutaneous versus intravenous administration in previously treated locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer and pharmacokinetics comparison with other approved indications. Ann Oncol. 2023;34(8):693-702.

M-DK-00001105/v1.0/3. juni 2024

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.

KontaktRoche worldwidelinkedinfacebookInstagramtwitterOm RocheDet mener viPharma løsningerPresseKarrierePrivacy noticeLegal statementCookie policy