PressePressemeddelelser & nyheder

Nyhed: Roche bekræfter integrationen af dansk RNA-forskning i nyt, globalt forskningscenter

OPDATERING: Roche er nået til enighed om betingelserne for en overførsel af sin RNA-forskning fra Roche Innovation Center Copenhagen til et nyt, integreret RNA-forskningscenter i Schweiz. Flytningen skal accelerere udviklingen af nukleinsyrebaserede lægemidler. Roche fortsætter sine investeringer og partnerskaber i Danmark.

Roche anser nukleinsyrebaserede lægemidler (NABM’er) for at være en vigtig teknologi til udvikling af lægemidler og er stærkt engageret i at udvide og accelerere udviklingen af disse behandlingsformer.

Denne satsning, som er muliggjort af Roches stærke pipeline, repræsenterer et strategisk skifte, der - som meddelt i oktober - får konsekvenser for forskningsaktiviteterne hos Roche Innovation Center Copenhagen (RICC) i Hørsholm. 


Overførsel og fastholdelse af kompetencer

For at fortsætte udviklingen er Roche nødsaget til at forbedre sin tilgang til lægemiddelforskning og organisering gennem etableringen af ét integreret RNA-forskningscenter i form af Roche Innovation Center Basel (RICB). Det vil gøre det muligt for Roche at konsolidere vores prækliniske RNA-forskning i det nye forskningscenter for at opnå optimal udnyttelse af de forsknings- og translationsteknologier, den indgående biologiske ekspertise, faciliteterne samt den kapacitet, der udelukkende er tilgængelig i Roches europæiske forskningshovedkvarter.

Etableringen af det integrerede RNA-center i Basel vil medføre en trinvis overførsel af alle aktiviteter fra RICC til RICB i løbet af 2023 og den efterfølgende lukning af forskningscentret i Hørsholm i starten af 2024.

Efter en høringsperiode med medarbejderrepræsentanterne hos RICC er forslaget, der blev præsenteret den 25. oktober om en overførsel af aktiviteterne, blevet bekræftet og kommunikeret internt sammen med en plan for det forestående forløb.


Støtte til lokale og globale karrieremuligheder

Vi vil fortsat støtte alle vores medarbejdere ved at tilbyde intern og ekstern karriererådgivning samt støtte dem i de valg, de træffer på individuel basis.

Roche vil forsøge at motivere de talentfulde medarbejdere fra centret i Hørsholm til at følge med forskningen til det nye globale forskningscenter i Basel, hvor ansøgere fra RICC vil blive prioriteret til besættelsen af de nye forskningsstillinger. Idet disse stillinger først lige er slået op internt, og tilmed foreløbig udelukkende er åbne for medarbejderne fra RICC, forventer vi, at individuelle samtaler om de nye stillinger i Basel kan fortsætte over de kommende måneder. 

Uanset tilbuddene om de globale karrieremuligheder i Basel, er Roche opmærksom på sandsynligheden for, at en række ansatte vil foretrække lokale jobmuligheder. For at leve op til vores forpligtelse om også at støtte medarbejdere med lokale præferencer, etablerer Roche en karriereplatform for RICC-medarbejdere med Novo Nordisk. Platformen vil gøre det muligt for de ansatte på RICC uforpligtende og på frivillig basis at komme i kontakt med Novo Nordisk om nuværende og fremtidige jobmuligheder.


Fastholder engagement i Danmark

Beslutningen om at integrere forskningen i RNA-teknologi på globalt plan kommer ikke til at påvirke Roches generelle engagement i forskning, udvikling og investering i Danmark og de øvrige 215 medarbejdere i Roches farmaceutiske og diagnostiske virksomheder herhjemme.

I løbet af de seneste år har Roche således opbygget strategiske partnerskaber med universiteter, hospitaler og startups i hele landet med det formål at udløse det kollektive potentiale.

Roche bidrog sidste år til mere end 23 % af alle industrisponsorerede kliniske forsøg – det største antal for nogen medicinalvirksomhed – og vi vil fortsætte vores bestræbelser på at samarbejde inden for det danske sundhedsvæsen, akademiske institutioner og startup-miljø for at bringe innovative løsninger til patienter i Danmark.

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.

KontaktRoche worldwidelinkedinfacebookInstagramtwitterOm RocheDet mener viPharma løsningerPresseKarrierePrivacy noticeLegal statementCookie policy