Blødersygdomme

Omkring 1.000 danskere er ramt af en blødersygdom. De mest almindelige er hæmofili og von Willebrands sygdom, som begge er arvelige blødersygdomme, der giver øget tendens til at bløde i varierende grad. De skyldes en mangel på bestemte molekyler i blodet, som er nødvendige for at blodet kan størkne.

Er man ramt af en svær form af nogen af disse sygdomme, kan der opstå spontane blødninger i led. Dette kan give svære ledskader, hvis man over en årrække har mange ledblødninger


Roche forsker i og udvikler behandlinger inden for følgende blødersygdomme:
 

  • Hæmofili A med og uden inhibitor

 

Kilder: www.bloderforeningen.dk og www.sundhed.dk