Sjældne sygdomme

De sjældne sygdomme er fortrinsvis medfødte og genetisk bestemt og påvirker i høj grad den syge og de pårørende. Der findes i dag kun behandling til ca. 200 af sygdommene.

På verdensplan er der flere mennesker, der lever med en sjælden sygdom, end der lever med kræft.

I Danmark kaldes en sygdom sjælden, når færre end 500-1.000 mennesker har den. I alt er der 30.000 – 50.000 danskere, der har én af de ca. 800 sjældne diagnoser, der kendes i Danmark, heraf cirka 75 % børn.

I Europa findes der 5.000 – 6.000 forskellige sjældne diagnoser.

  • Duchennes muskeldystrofi (DMD)

  • Huntingtons sygdom

  • Hæmofili A med og uden inhibitor

  • Idiopatisk lungefibrose (IPF)

  • Spinal muskelatrofi (SMA)

Læs også

Se alle fokusområder

Kilder:

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.

KontaktRoche worldwidelinkedinfacebookInstagramtwitterOm RocheDet mener viPharma løsningerPresseKarrierePrivacy noticeLegal statementCookie policy