Sjældne sygdomme

På verdensplan er der flere mennesker, der lever med en sjælden sygdom, end der lever med kræft. I Danmark kaldes en sygdom sjælden, når færre end 500-1.000 mennesker har den. I alt er der 30.000 – 50.000 danskere, der har én af de ca. 800 sjældne diagnoser, der kendes i Danmark, heraf cirka 75 % børn. I Europa findes der 5.000 – 6.000 forskellige sjældne diagnoser.


De sjældne sygdomme er fortrinsvis medfødte og genetisk bestemt og påvirker i høj grad den syge og de pårørende. Der findes i dag kun behandling til ca. 200 af sygdommene.
 

Roche forsker i og udvikler behandlinger inden for følgende sjældne sygdomme:
 

  • Duchennes muskeldystrofi (DMD)
  • Huntingtons sygdom
  • Hæmofili A med og uden inhibitor
  • Idiopatisk lungefibrose (IPF)
  • Neuromyelitis optica (NMO) 
  • Spinal muskelatrofi (SMA)

 

Kilde: www.sjaeldnediagnoser.dk