Aldersrelateret Makula Degeneration

Aldersrelateret Makula Degeneration (AMD) er betegnelsen for en skade på den gule plet (kaldet makula) i nethinden, hvor det skarpe syn dannes. Makula sørger for, at vi ser detaljerede og skarpe billeder af det, vi fokuserer på - fx fine detaljer såsom små tekststørrelser og ansigtstræk. Det er også makula, der gør os i stand til at opfatte verden tredimensionelt. Symptomer på AMD knytter sig dermed til en svækkelse af det skarpe syn.

Man skelner mellem tør AMD og våd AMD:

  • Tør AMD: Denne form udvikler sig som en langsom nedbrydning af sansecellerne i den gule plet (makula) i nethinden som følge af alder. Derfor viser tør AMD sig også som en langsom svækkelse af synsevnen. Sygdommen kan på nuværende tidspunkt ikke behandles. Tør AMD udgør cirka 80% af alle AMD-diagnoser.

  • Våd AMD (nAMD): Denne form udvikler sig, modsat tør AMD, ofte hurtigt og derfor kan våd AMD medføre hurtigere tab af synsevne end tør AMD. Våd AMD udgør cirka 20% af alle AMD-diagnoser.

  • Våd AMD rammer aldersgruppen 65+.

  • Våd AMD udvikler sig hos mennesker, der allerede har udviklet tør AMD.

Der er ifølge Medicinrådet ca. 17.000 mennesker i behandling for sygdommen i Danmark, og ca. 4.600 øjne diagnosticeres årligt med våd AMD.  Våd AMD er desuden den hyppigste årsag til svagsynethed og social blindhed i Danmark.

Udviklingen af AMD skyldes ophobning af affaldsstoffer fra sansecellerne i nethinden under pigmentcellerne, hvorved barrieren mellem sansecellerne og den underliggende årehinde (blodseng) ødelægges og der kommer indvækst af utætte blodkar. Disse blodkar er utætte og giver anledning til blødninger, hævelser og senere ardannelse i nethinden.

Våd AMD er en sub-akut sygdom, der udvikler sig i løbet af to til fire uger. Allerede efter to uger kan sygdommen forårsage uoprettelige synstab. Den tid, der går fra, at man oplever første symptom til behandlingstart, er derfor altafgørende for behandlingsresultatet.

Symptomer på våd AMD viser sig som sløring og skævvridning af synet. Eftersom der ved våd AMD dannes utætte blodkar i nethinden, hvorfra der siver væske ud i det omgivende væv, kan der opstå blødning ved denne type AMD. Symptomer på dette kan være akutte i form af udtalt synsforringelse, hvor bogstaver knækker over og linjer bugter, ligesom ansigter forvrænges.

Ved mistanke om våd AMD bør man kontakte sin egen læge, praktiserende øjenlæge eller optiker med det samme.

På baggrund af de symptomer, som man beskriver, samt en undersøgelse af synsstyrke og nethinde, vil øjenlægen vurdere om vedkommende skal henvises til videre udredning og behandling. Er det tilfældet, vil den praktiserende øjenlæge henvise til endelig udredning, der foregår på hospitalets øjenafdeling.* 

*AMD-behandling, der består af indsprøjtninger med medicin direkte i øjet, foregår på hospitalet. Derfor henvises alle våd AMD-patienter til sygehuset til udredning, dette uanset om den praktiserende øjenlæge allerede har diagnosticeret patienten.

Våd AMD kan ikke helbredes, men symptomerne kan holdes nede med behandling. Det primære formål med behandling af våd AMD er med andre ord at hindre en forværring af den synsstyrke, der var ved behandlingens opstart. En del patienter vil opleve synsforbedring ved behandling med VEGF-hæmmere. Behandling med VEGF-hæmmere blev introduceret i Danmark i 2006 og er i dag førstelinjebehandling ved våd AMD.

Mennesker er forskellige og ikke alle behandlinger passer til alle mennesker. Du skal altid tale med en læge i beslutningen omkring behandling af din sygdom.

Gratissynstest.dkØjenforeningen.dkSundhed.dk

Læs også om

Læs om øjensygdomme (oftalmologi)

M-DK-00000643/v1.0/Februar2023

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.

KontaktRoche worldwidelinkedinfacebookInstagramtwitterOm RocheDet mener viPharma løsningerPresseKarrierePrivacy noticeLegal statementCookie policy