Roche Diagnostics

Roche Diagnostics er markedsleder inden for in-vitro-diagnostiske produkter og vævsbaseret cancerdiagnostik i Danmark.

70 % af alle beslutninger om sygdomsbehandling træffes på baggrund af resultater fra tests foretaget på diagnostisk udstyr.

Roche Diagnostics producerer tests og udstyr, der dækker stort set alle typer af sygdomme, og vi har specielt stor ekspertise inden for områderne:

  • Kræftsygdomme

  • Hjertesygdomme

  • Infektionssygdomme

  • Kvinderelaterede sygdomme


Vores produktportefølje varierer i anvendelse fra professionelle miljøer – hospitaler, laboratorier, klinikker og praktiserende læger – over ambulancer og til patienter. Dertil sikrer vores løsninger it-baseret kommunikation med de relevante enheder på hospitalerne og hos de praktiserende læger.

Roche Diagnostics prioriterer individualiseret, personlig medicinsk behandling højt. Derfor har vi fokus på samarbejdet med lægemiddelindustrien – ikke alene vores kolleger, Roche Pharmaceuticals, men også andre, kompetente lægemiddelproducenter. Det er med henblik på at udvikle den mest præcise diagnostik, der kan danne grundlag for valg af specifikke behandlinger, den såkaldte personlige medicin.

På den politiske front advokerer vi for forbedret og lige adgang for patienterne til markedets kvalitetsmæssigt bedste diagnostik og dermed den optimale diagnosticering og monitorering for patienterne. Samt at det offentlige afsætter midler til at investere i det bedste udstyr til test af høj medicinsk værdi.

Som noget nyt tilbyder vi - på baggrund af vores samarbejde med offentlige og private aktører på sundhedsområdet verden over - konsulentbaserede analyser, der kan medvirke til at optimere arbejdsgange og ressourcer samt patientforløb og -resultater i det danske sundhedssystem.

Se mere

Roche Diagnostics

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.

KontaktRoche worldwidelinkedinfacebookInstagramtwitterOm RocheDet mener viPharma løsningerPresseKarrierePrivacy noticeLegal statementCookie policy