Vores lægemidler

I Roche Pharmaceuticals Danmark afprøver, markedsfører og sælger vi lægemidler i Danmark og på Island. I 125 år har Roche udviklet en lang række innovative lægemidler inden for kræft, virusinfektioner, sygdomme i centralnervesystemet, inflammatoriske lidelser og blødersygdomme.

Hele 32 af lægemidlerne på WHO’s liste over ”essentielle lægemidler” er udviklet af Roche.

Nedenfor kan du finde vores lægemidler inddelt under sygdomsområder samt i alfabetisk rækkefølge.