Diabetisk Makula Ødem

Diabetes er en hyppigt forekommende stofskiftesygdom (det skønnes, at ca. 310.000 mennesker lever med sygdommen i Danmark1). Sygdommen kan føre til en række senkomplikationer - herunder i øjet. En af disse komplikationer viser sig som udsivning af væske omkring den gule plet (makula) i nethinden og betegnes som Diabetisk Makula Ødem (DME). I denne tilstand kommer der væskeudtrædning i makula, hvilket fører til sløret syn og, hvis det ikke behandles, synstab.

Alle patienter med type 1 og type 2 diabetes har risiko for udvikling af diabetisk makula ødem. Risikoen er relateret til antal år, man har haft diabetes, graden af nethindeforandringer, samt hvordan ens blodsukkerregulation er.

DME skyldes flere faktorer. Forhøjet blodsukker, forhøjet blodtryk og forhøjede lipider i blodet er medvirkende årsag til udviklingen af ødemet. Ødemet skyldes nedbrydning af den indre og ydre blodretina barriere, oxidativt stress samt eleverede niveauer af VEGF. Dette bevirker nedbrydning af blodkarrene, så disse lækker væske i nethinden.

Symptomer på DME viser sig som nedsat syn, synssløring, skævvridning af synet, hvor bogstaver knækker over og linjer bugter, ligesom ansigter forvrænges.

Ved mistanke om DME bør man kontakte sin egen læge, praktiserende øjenlæge eller optiker med det samme.

Danske DME-patienter bliver i dag udredt hos praktiserende øjenlæger og behandles i hospitalsregi. Det kan opdages med en synstest, foto af øjenbaggrunden samt optisk kohærenstomografi (OCT).

Det primære formål med behandling af DME er at hindre en forværring af den synsstyrke, der var ved behandlingens opstart. Selvom mange behandlingsmuligheder er tilgængelige, betragtes diabetisk makula ødem stadig som en kronisk tilstand, der kræver langvarig opfølgning.

Nogle mennesker vil opleve en fuldstændig resolution af hævelsen på nethinden ved en enkelt behandling, mens andre kan have brug for mange behandlinger over længere tid. Det er vigtigt at møde op til lægebesøg, så lægen kan holde øje med øjets tilstand og udviklingen af komplikationer til sukkersygen.

Mennesker er forskellige og ikke alle behandlinger passer til alle mennesker. Du skal altid tale med en læge i beslutningen omkring behandling af din sygdom.

Gratissynstest.dkRoche Diabetes Care

Læs også om

Læs om øjensygdomme (oftalmologi)

Kilder:

M-DK-00000643/v1.0/Februar2023

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.

KontaktRoche worldwidelinkedinfacebookInstagramtwitterOm RocheDet mener viPharma løsningerPresseKarrierePrivacy noticeLegal statementCookie policy