Historier

Der har altid været kvinder, som inspirerer os med deres mod, der tjener som rollemodeller og sætter spørgsmålstegn ved status quo. Og det skorter ikke på dem. Men hvad skal der til for fortsat at fremme ligestillingen mellem kønnene? Flere kvinder – og mænd – ligesom dem.

Fra 1896 til slutningen af 1990'erne

Der kan høres en blid raslen, når tabletterne falder ned i pakken, lugten af medicin hænger i luften og en sporadisk brise blæser ind gennem de åbne vinduer. Året er 1926, og kvinder med alvorlige ansigtsudtryk, hvide kitler og hætter arbejder side om side i et pakkerum hos Roche Basel. Industrialiseringen gør flere og flere kvinder til arbejdstagere, og deres mænds løn er ikke længere tilstrækkelig til at brødføde deres familier.

Ifølge Lionel Loew fra Roche Basel/Kaiseraugst Historical Archive: "Der har arbejdet kvinder hos Roche siden virksomheden blev grundlagt i 1896, for det meste i produktion, emballering eller som sekretærer." På det tidspunkt var disse stillinger så langt som en kvinde kunne komme i virksomheden. Heller ikke en universitetsgrad, der var sjælden for kvinder dengang, kunne forbedre deres situation på arbejdsmarkedet. Selv om det er utænkeligt i dag, var det sådan, det var – ikke kun hos Roche i Schweiz, men i hele Europa.

Derfor er det overraskende, at der allerede i 1920'erne og 1930'erne var kvinder hos Roche, der ikke passede ind i nogen af de klassiske erhvervsprofiler. Men de havde en forkæmper i virksomhedslederen Emil C. Barrel. Med hans støtte kunne nogle gå utraditionelle veje. I 1926 sendte Emil en af disse kvinder, Alice Keller – som havde en doktorgrad i økonomi – til Japan. I Tokyo håndterede hun produktlanceringer og korrespondance med Basel. I 1929 blev hun den første kvinde, der fik titlen direktør hos Roche, hvilket var en sensationel udvikling på det tidspunkt.

Det første store skridt på en lang rejse

Fra 1940'erne til 1980'erne gik det kun langsomt fremad for kvinderne hos Roche. Den professionelle verden var domineret af mænd, og spørgsmålet om ligestilling mellem kønnene var ikke et emne for offentlig debat i det konservative Schweiz. I begyndelsen af 1990'erne ændrede det sig hos Roche med oprettelsen af et kontor for lige muligheder, som blev ledet af Etiennette Verrey. En af hendes største bedrifter var en daginstitution for de ansattes børn.

For blot et par årtier siden var kvinders muligheder på arbejdspladsen meget anderledes, end de er i dag. Heldigvis var der kvinder som Anny Schwarz, Hilde Pfaltz og Erika Böhni. De holdt stand og var med til at bane vejen for ligestilling.

Dr. Anny Schwarz: fra sekretær til vicedirektør

I 1923 var Anny Schwarz en ung kvinde, der desperat søgte arbejde. Som mange andre i kølvandet på Første Verdenskrig var hendes forældre i alvorlige økonomiske vanskeligheder og afhængige af deres datters indkomst. Heldigvis havde Annys far en ven, dr. R. Boehringer, som arbejdede hos Roche i Basel. Han lagde et godt ord ind for den unge kvinde hos Emil C. Barell, som var leder af selskabet på det tidspunkt. Så Anny Schwarz, der var ved at tage sin doktorgrad i økonomi, blev ansat af Roche som sekretær.

35 år senere var Anny blevet vicedirektør for indkøbsafdelingen. I et interview fra 1987 kommenterede hun sin tid hos Roche: "Man siger, at hvor der er en vilje, er der en vej – og når det gjaldt de praktiske aspekter af krigsøkonomien, så var der helt sikkert. I Roches drift og indkøb var ordet ’umuligt’ ikke en del af vores ordforråd." I betragtning af datidens omstændigheder var hendes karriere lynhurtig. Anny Schwarz er en af dem, der gjorde det umulige muligt.

Dr. Hilde Pfaltz: en enlig mor med udholdenhed

Den 1. april 1929 havde 36-årige Hilde Pfaltz sin første dag som laboratorietekniker hos Roche i Basel, fortrøstningsfuld, men med usikre skridt. Hun fornemmede allerede, at hun ikke ville få det let i sit job. I et interview fra 1987 beskrev hun, hvordan det i perioden mellem de to verdenskrige var ildeset for en kvinde med et barn og en akademisk baggrund at gå på arbejde. Dette var endda sandt for en kvinde i hendes situation: en ung enke, der opfostrede en lille dreng på egen hånd.

Men Hilde lod sig ikke holde tilbage. Hun arbejdede utrætteligt, og da hun gik på pension i 1956, var situationen for kvinder på arbejdsmarkedet blevet bedre. Hendes udholdenhed ser stadig imponerende ud i dag.

Dr. Erika Böhni: kompetent og selvsikker

Efter at have holdt en forelæsning ved en lægekonference i USA i 1969 skriver Erika Böhni i sin dagbog: "De forelæsninger, som de to mænd holdt før mig, var begge meget middelmådige. Min forelæsning, med enkle ord og nye billeder, var eksplosiv. Alle var tilfredse. Kvinderne fortalte mig på dametoilettet, at de havde forstået hvert et ord."

Erika Böhni manglede ikke selvtillid. Og med rette – hun spillede en central rolle i udviklingen af flere antibiotika. Disse lægemidler har tilsammen gavnet mange hundrede millioner mennesker og er stadig på WHO's liste over essentielle lægemidler.

I 1987 sagde hun dette om sine 33 år hos Roche: "Højdepunktet var mit forsknings- og udviklingsarbejde med alle aspekter af antibiotika"

Der er ikke tid til at stå stille

Der er stadig 100 år til ligestilling mellem kønnene. Dette er konklusionen i den bredt citerede Gender Gap Report fra World Economic Forum (WEF). Rapporten blev offentliggjort i 2019 og analyserer i alt 153 lande. På trods af foregangslande som Island, Norge og Finland er der stadig skævhed mellem kønnene i alle lande.

I 2020 var den globale skævhed mellem kønnene på 68,6%. Det betyder, at der nu i gennemsnit er 31,4 % tilbage at udligne. Det positive er, at fremskridtene i 2019 ikke kun har været større end i 2018, men også mere udbredte: Ud af de 149 lande og økonomier, der er omfattet både i år og sidste år, har 101 forbedret deres resultater, og 48 har oplevet, at deres resultater er uændrede eller reducerede. Men problemet er stadig langt fra løst. Ingen lande har hidtil opnået fuld ligestilling mellem kønnene.1 Derfor er mottoet for kvindernes internationale kampdag i år #EachforEqual.

Hvor langt er vi hos Roche

Bæredygtighed er en integreret del af vores forretningsstrategi. Ved at sikre, at vi inddrager mennesker med forskellige baggrunde, erfaringer, færdigheder og perspektiver, kan vi trives og bidrage til en succesrig fremtid.

I Roche har spørgsmålet om ligestilling mellem mænd og kvinder taget mere fart siden begyndelsen af 2000'erne. Fleksibilitet i arbejdet er et element til at gøre fremskridt. Det skaber bedre betingelser for at skabe balance mellem kravene til familie og karriere for både kvinder og mænd. Eksempler herpå er deltidsarbejde, hjemmearbejde og jobdeling.

Selv om vi er nået langt, arbejder vi målrettet på at forbedre mangfoldigheden og integrationen på arbejdspladsen. Som virksomhed og samfund er vi ikke i mål endnu. Kvinder står stadig over for udfordringer på arbejdspladsen. Forening af familie og karriere, forskelsbehandling på arbejdspladsen, ligeløn og andelen af kvinder i ledende stillinger er fortsat et vigtigt emne. Hvordan håndterer kvinder disse udfordringer hos Roche?

"Fleksibelt arbejde er det, der får det til at fungere"

"Jeg er så heldig at have en mand, der har opgivet sit job for at passe vores fem børn. Desuden lader Roche mig udføre en stor del af mit arbejde hjemmefra – uden muligheden for fleksibelt arbejde kunne jeg umuligt udføre mit arbejde på fuld tid.

Jeg mener, at mødre og fædre er lige værdifulde, så hvis min mand tager sig af børnene, synes jeg ikke, de går glip af noget. Beslutningen om at arbejde på fuld tid har naturligvis konsekvenser. Men for mig handler det om, at mine børn er lykkelige. Hvis deres mor ikke er det, kan de heller ikke være det. Og at opnå succes i mit arbejdsliv gør mig glad."

Flere kvinder i ledende stillinger

Roche har forpligtet sig til at støtte FN's mål for bæredygtig udvikling. I jagten på mål nummer fem, "Ligestilling mellem kønnene", har andelen af kvinder i centrale lederstillinger hos Roche været støt stigende – fra 13 % i 2009 til 32 % i 2019.

Læs mere her

Fremtidsudsigter

Når vi taler om fremtiden, er der ét ord, der uundgåeligt dukker op: digitalisering. Den måde vi alle arbejder på, er under grundlæggende forandring. Det er svært at forudsige digitaliseringens effekt på kvinders udvikling på arbejdspladsen, men det er sikkert, at eksempelvis cloud-teknologier vil gøre det nemmere at arbejde hjemmefra. Dette fremskridt inden for fleksibelt arbejde kan gøre det lettere at forene familie og karriere.

Deling af ansvaret

Deltidsarbejde er en anden faktor, der vil være i centrum i fremtiden. Familiemodeller, hvor begge forældre reducerer arbejdsbyrden, er stadig undtagelsen i Europa. I sin seneste rapport fra 2016 skrev de schweiziske forbundsstatistikmyndigheder, at deltidsarbejde er meget usædvanligt blandt fædre i Europa. Kun 5,7 % af de arbejdende fædre i EU med børn under seks år arbejder på deltid, og tallet overstiger kun 10 % i Schweiz (15,3 %) og Holland (14,3 %)." (Kilde: - Federal Statistical Office : Mothers in the Labour Market.)

Men kvinder og mænd i generation Y og blandt digitale indfødte er mærkbart mere selvbevidste, og dette kan føre til, at "byrden" ved at forene familie og karriere deles mere bredt.

En positiv fremtid

For at gøre forandring mulig skal de gældende juridiske, politiske og sociale betingelser være i orden. Som vi ved fra historien, udvikler kvindernes rolle på arbejdspladsen sig parallelt med samfundet. Det fremgår klart af rapporten om skævhed mellem kønnene, at der stadig er meget at gøre på dette område.

Stærke kvinder som rollemodeller

"Jeg beundrer kvinder, der fortsætter med at arbejde, når de får et barn, og kvinder, der bevidst beslutter sig for ikke at få børn og koncentrere sig helt om deres karriere. Personligt kunne jeg godt tænke mig at få en familie en dag og fortsætte med at arbejde. Jeg har investeret meget i min uddannelse, og jeg nyder mit job – så det ville være fantastisk, hvis min kommende mand også arbejdede på deltid."

Udfordringen ved det nye

"Da min kone blev gravid, vidste jeg, at jeg helt sikkert ville reducere min arbejdsbyrde, så snart vores barn blev født. Den klassiske model, hvor faderen forlader huset tidligt om morgenen og kommer tilbage sent om aftenen, er ikke noget for mig. Så jeg talte med min chef, og vi aftalte, at jeg skulle skære min arbejdsbyrde ned til 80 procent i 15 måneder. Jeg sætter pris på, at folk på arbejdet var så forstående – ikke kun min leder, men også mit team. Det var helt sikkert den rigtige beslutning."

Flere kvinder i ledende stillinger

Ligestilling mellem kønnene støttes kraftigt gennem mentorordninger, sponsorater og udviklingsmuligheder. Der er også et stigende antal professionelle kvindenetværk i hele virksomheden, som giver en platform til at dele erfaringer. Det er vigtigt, at vi har konkrete mål om at øge andelen af kvinder i ledende stillinger. I dag udgør kvinder 49 % af den samlede arbejdsstyrke hos Roche. I direktionen er 43,6 % kvinder.

"Ved at sikre, at vi inkluderer mennesker med forskellige baggrunde, erfaringer, færdigheder og perspektiver, kan vi innovere, trives og bidrage til en succesrig fremtid. Ligestilling mellem kønnene er en vigtig del af vores rummelige tilgang og betyder i sidste ende, at vi alle har samme chance for at få succes. Jeg er stolt over de utallige muligheder, som kvinder har hos Roche i dag, og vores vision om at frigøre potentialet for alle vores medarbejdere," siger Cris Wilbur, Chief People Officer hos Roche.

De globale mål, programmer og styring samt lokale handlingsplaner i mere end 70 lande verden over er med til at understøtte denne ambition.

Fortsæt med at dele inspirerende historier

Referencer

1. Global Gender Gap Report fra 2020: https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality

M-DK-00001017

Flere historier

Se alle historier

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.

KontaktRoche worldwidelinkedinfacebookInstagramtwitterOm RocheDet mener viPharma løsningerPresseKarrierePrivacy noticeLegal statementCookie policy