Nysgerrig på Supportive Care?

Hvorfor er supportive care interessant? - Og hvad tilfører det dansk sundhed at bruge det? Læs med her, hvis du er nysgerrig på, hvad supportive care er, og hvad det kan betyde for dig.

 

Supportive care er et udtryk, der har vundet indpas i flere lande – og også så småt i Danmark. Begrebet dækker over al den understøttende behandling, en patient (eller en pårørende) kan få brug for under og efter et længere sygdomsforløb.

Supportive care omfatter med andre ord ikke kun f.eks. palliation og rehabilitering – men alt, hvad der kan kaldes understøttende behandling. Lige fra diagnose, undervejs i og imellem behandlinger, over palliation eller rehabilitering, helt frem til, at patienten ikke har behov for støtte længere.

Supportive care har således fokus på behandling af hele mennesket, og tager hånd om alle de aspekter af sygdommen, der ikke vedrører den specifikke sygdomsbehandling, f. eks medicinsk behandling, kemoterapi, immunterapi, operation eller strålebehandling. Supportive care dækker altså alt det andet, f.eks. støtte og rådgivning fra en socialrådgiver, præst, psykolog, diætist eller fysioterapeut.

Patienter, der rammes af alvorlig, kronisk eller dødelig sygdom, kommer som oftest igennem et kortere eller længere behandlingsforløb. Vores sundhedsvæsen er primært bygget op omkring selve behandlingen af sygdommen – og når der ikke behandles længere, palliationsforløb eller rehabilitering.

Forudsætningen for at yde god supportive care ligger derfor hos fagspecialisterne, som skal være gode til at arbejde sammen, kommunikere om - og med patienten (om vedkommendes behov), overlade særopgaver til hinanden samt anerkende hinandens arbejde som værende del af en samlet hjælp og støtte til patientens bedste. 

I højre side finder du magasinet Supportive Care - Perspektiver på Supportive Care i Danmark samt direkte link til både Livet, længe leve - en podcastserie om tid og livskvalitet i et sygdomsforløb og www.supportivecare.dk - en hjemmeside til patienter og pårørende.

Nederst på siden finder du derudover direkte links til magasinets artikler.